Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Sverigedemokraterna: Hjälp människor i närområdet i stället med 10 extra miljarder

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att regeringen beviljar amnesti för ensamkommande från Afghanistan där vissa kanske helt saknar asylskäl, samtidigt som insatserna för flyktingar internationellt är svaga är en märklig prioritering, skriver Julia Kronlid och Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Bilden är från flyktinglägret Hammam al-alil söder om Mosul.
Foto: MAGNUS WENNMAN
Att regeringen beviljar amnesti för ensamkommande från Afghanistan där vissa kanske helt saknar asylskäl, samtidigt som insatserna för flyktingar internationellt är svaga är en märklig prioritering, skriver Julia Kronlid och Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Bilden är från flyktinglägret Hammam al-alil söder om Mosul.

DEBATT. Att bidra till utveckling, fattigdomsbekämpning och verka för mänskliga rättigheter är djupt förankrat i Sverige och det är något vi ska vara stolta över. Varje år satsas det stora pengar på biståndsbudgeten och under veckan har riksdagen antagit ny internationell biståndsbudget för 2018.

Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest behövs ännu är alltför svaga.

Även om mediabevakningen inte är lika intensiv över flyktingkrisen som 2015 pågår det fortfarande flera kriser runt om i världen. Omfattande kränkningar och ökat våld i delstaten Rakhine i Burma har tvingat 620 000 rohingyer att fly till Bangladesh sedan augusti 2017. Där lever de under eländiga förhållanden.

I Sydsudan som är ett av världens fattigaste länder pågår Afrikas största flyktingkris. I Jemen har 2 miljoner människor flytt från bombattacker och flyganfall. Detta är en av världens största, mest akuta och kanske mest bortglömda kris.

I Syrien har över halva befolkningen flytt landet. Även om det lugnat ner sig i delar av landet så är det mesta lagt i ruiner och människor är i behov av humanitärt stöd. Samtidigt pågår också en stor svältkatastrof och matkris i delar av Afrika. 20 miljoner människor i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen är i akut behov av humanitär hjälp.

Därför vill Sverigedemokraterna utöver det generella humanitära biståndet satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde samt 1,4 miljarder öronmärkta pengar i svältdrabbade delar av Afrika.

Som exempel skulle detta kunna räcka till ca 300 000 tält, 1,3 miljoner vinterpaket med bland annat en kamin inför vintern samt 2,7 miljoner nödpaket till familjer genom UNHCR. Vi skulle även kunna bidra med ca 600 000 paket med vinterkläder för barn med 250 000 skolpaket med material för 12 miljoner barn, 600 000 välkommen till världen paket, 1,2 miljoner svältkatastrofpaket, och 800 000 flyktpaket till barn, 500 000 paket med vätskeersättning och lika många paket med nötkräm genom UNICEF.

Utöver detta skulle vi satsa 3,5 miljarder i långsiktigt flyktinghjälp till bland annat infrastruktur och utbildning för vuxna.  Ett litet barns utveckling kan skadas av svält och varje insats kan både rädda barnets liv och bidra till en normal utveckling. Detta borde prioriteras högre.

Vi föreslår även att satsningar behöver göras inom biståndet för att återuppbygga områden som förstörts i krig men där människor börjar vilja flytta tillbaka, bland annat Nineveslätten.

Regeringen prioriterar dock annat i sin biståndsbudget bland annat en strategi fram till 2019 för Palestina på 1,5 miljarder kronor där delar går till Palestinska myndigheten som uppmuntrar och belönar terrorism och sprider antisemitism och avräkningar på 2,7 miljarder för flyktingmottagning i Sverige.

Den enda kostnad för flyktingmottagning som biståndet ska bekosta menar vi är vidarebosättning genom UNHCR och med mindre avräkningar kan vi stärka den faktiska biståndsbudgeten med 250 miljoner mer än regeringen.

Att regeringen beviljar amnesti för ensamkommande från Afghanistan där vissa kanske helt saknar asylskäl, samtidigt som insatserna för flyktingar internationellt är alltför svaga i förhållande till biståndsbudgetens storlek är en märklig prioritering.

Med Sverigedemokraternas biståndsbudget kan vi göra skillnad på riktigt.


Julia Kronlid, biståndspolitisk talesperson (SD)
Markus Wiechel, utrikespolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE