S korståg mot rätten att välja måste få ett stopp

Debattören: Vi kan inte fortsätta höja skatter och förbjuda vinster – det får dramatiska konsekvenser

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bilden är ett montage.
Foto: Isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN/Moderaterna
Bilden är ett montage.

DEBATT. I dag möter jag civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en debatt om hur offentlig upphandling kan skapa en bättre vård. Shekarabi är tillsammans med statsminister Stefan Löfven huvudansvarig för omsvängningen av socialdemokraternas välfärdspolitik under de senaste åren.

Inför valet 2014 hävdade de att människors rätt att välja friskolor och privata alternativ i sjukvården skulle få finnas kvar. Trots det gick Socialdemokraterna kort efter valet med på Vänsterpartiets krav, att utreda hur friskolor, fristående vårdcentraler och andra välfärdsföretag kan tas bort genom ett förbud att göra tillräckliga överskott i verksamheterna, ett försåtligt sätt att bakvägen avveckla den valfrihet som många - inte minst i Stockholmsregionen - tar för självklar.

Den första delen av detta – förslaget om att i praktiken ta bort möjligheten att driva friskolor – röstades dessbättre ned av riksdagen den 7 juni i år.
Många såg detta som en chans för Socialdemokraterna att återgå till den linje partiet företrädde innan uppgörelsen med vänsterpartiet hösten 2014.

I förra veckan gick dock Socialdemokraterna ett steg längre. Nu handlar det inte längre om en kompromiss för att få vänsterpartiets stöd för regeringens budget i riksdagen. Den nya socialdemokratiska linjen är nu att strypa friskolesektorn genom att förbjuda vinstdrivande organisationer att starta nya skolor. Samtidigt meddelade Ardalan Shekarabi att regeringen inom kort också kommer att återkomma med förslag om hur vinstdrivande aktörer inom sjukvården ska stoppas.

För invånarna i Stockholms län, som jag företräder, skulle en sådan politik få dramatiska konsekvenser. I vårt län är två av tre vårdcentraler fristående. Sex av tio läkarbesök sker hos privata vårdgivare. Fyra av tio anställda inom hälso- och sjukvården arbetar hos en vårdgivare som inte ägs av landstinget och tre av tio disponibla vårdplatser inom specialistvården finns hos privata aktörer.

Vi vet att rätten att välja vårdgivare är omtyckt och skapar trygghet hos våra invånare. För mig är det uppenbart att den mångfald av alternativ vi har i Stockholm också är en viktig orsak till att vi har Sveriges kortaste vårdköer. Möjligheten att välja mellan olika alternativ ger både ökad trygghet och ökad effektivitet.

Att slå sönder välfungerande strukturer för vård på ett ideologiskt vänsterexperiment resulterar dessutom i förlorad kompetens, längre vårdköer och sämre arbetsmiljö. Vårdcentraler som tvingas stänga leder till sämre tillgänglighet för patienter och sämre möjligheter att välja arbetsgivare för medarbetarna. Dessutom förloras konkurrensen som ständigt driver kvalitetsutveckling och utmanar den offentliga sektorn.

Socialdemokraternas senaste utspel ska ses i ljuset av att de misslyckats med att förbättra den grundläggande välfärden under den gångna mandatperioden. Det gäller inte minst vårdsektorn. Skatterna har höjts med 60 miljarder, samtidigt som vårdköerna i Sverige fördubblats.

Höjda skatter är inte lösningen på vårdens problem. Inte heller att allt åter ska drivas i offentlig sektor.

Vad som behövs är snarare minskad byråkrati, decentralisering av beslutsfattande från politiker till vårdens medarbetare och att människor får välja själva var de ska få sin vård och omsorg. Tuffa kvalitetskrav och uppföljning, men inte politisk detaljstyrning. Många olika aktörer som är med och tar ansvar för att utveckla vården, inte en återgång till offentliga monopol. Fler som bedriver vård ger fler sjuka vård i tid, i stället för en kölapp.

Det är bra att Socialdemokraterna tagit bladet från munnen. Det gör alternativen tydligare inför höstens val. Antingen är man som Moderaterna och Alliansen för att människor ska få välja vilken skola barnen ska gå i och vilken vårdcentral familjen ska vända sig till, eller så är man som Socialdemokraterna mot valfrihet, företagande och människors möjlighet välja arbetsgivare.

En av mina frågor till Ardalan Shekarabi i dagens debatt är när regeringen kommer att lägga fram sitt förslag för att begränsa mångfalden inom vårdsektorn. Ett så omvälvande förslag bör läggas fram i god tid före valet så att väljarna - och alla anställda i vårdföretagen - verkligen får klart för sig vad det innebär och möjligheten att rösta bort det den 9 september.

Irene Svenonius, landstingsstyrelsens ordförande Stockholms län (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE