Sänk priset på diesel med 10 kronor litern

SD: Vårt nya förslag gör omedelbar skillnad i människors vardag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag går SD fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser. Vi föreslår tre åtgärder som skulle sänka dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor, skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt.
I dag går SD fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser. Vi föreslår tre åtgärder som skulle sänka dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor, skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt.

DEBATT. Situationen i Europa har inte varit så här allvarlig på flera decennier. Putin har med sin invasion av Ukraina ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa för överskådlig framtid. Krigets terror drabbar i första hand Ukraina, där oskyldiga civila förlorar livet eller tvingas fly sina hem.

Sverigedemokraterna har hjälpt till med att säkerställa Sveriges leveranser av vapen såväl som med humanitärt stöd till Ukraina. Dessa är bra och nödvändiga insatser som vi ska vara stolta över.

Sverige ska också göra en solidarisk ansträngning för att hjälpa och erbjuda tillfällig fristad för ukrainska kvinnor och barn.

Det handlar om riktiga flyktingar från vårt närområde, där vi anser att Sverige har ett moraliskt och juridiskt ansvar.

Krisens omfattning stannar dock inte där. Den senaste tidens utveckling i vår omvärld har blottlagt hur fel nuvarande och tidigare svenska regeringar har tänkt, kring fler politiska områden än enbart försvar och migration.

Det kanske mest uppenbara bland dessa är bränsleskatterna.

När oljepriset nu stiger – samtidigt som reduktionsplikten ökar – drabbas Sverige extra hårt av skenande bensin- och dieselpriser.

Så länge omvärlden var stabil gick effekterna att dölja, men nu ser vi hur allt fler företag får svårt att få verksamheten att gå runt, hur inflationen ökar och hur logistikkedjor och livsmedelsproduktion börjar närma sig kollaps.

Här kan politiken göra rejäl skillnad. Trots omvärldsfaktorer finns enorma möjligheter att påverka bensin- och dieselpriser för både medborgare, företag och lantbruk.

I vår gemensamma SD-M-KD-budget som nu styr Sverige finns en sänkning på bränsleskatten med 50 öre. Redan när bränslepriserna låg under 20 kronor litern ansåg vi att detta var otillräckligt, och i dag anser vi att det behövs betydligt mer än så.

Därför går vi nu fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser. Vi föreslår tre åtgärder, för maximal effekt, som skulle göra en omedelbar skillnad i människors vardag. Med förslagen sänks dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor.

 1. Permanent sänkning av bränsleskatten
  Permanent sänkt bränsleskatt med 2 kronor för både bensin och diesel. Detta utöver de 50 öre vi redan drivit igenom i vår gemensamma budget tillsammans med M och KD och som börjar gälla från och med den första maj i år.
 2. Kraftigt sänkt reduktionsplikt
  Sverige har blandar in betydligt mer bio-drivmedel i sin bränslemix än vad övriga EU-länder gör. Det ger egentligen inga positiva globala effekter alls, utöver kraftigt förhöjda priser i Sverige och försämrad svensk konkurrenskraft.
  Detta ”bror duktig-syndrom” är i bästa fall dysfunktionellt, i värsta fall kontraproduktivt. Reduktionsplikten behöver sänkas till miniminivå och stanna där under överskådlig framtid.
  Effekten blir störst för diesel och ger ytterligare en sänkning med över 3 kronor per liter vid pump.
 3. Kraftig sänkning av momsen på bränsle under 6 månader
  En sänkning av momsen på drivmedel till 6 procent under andra halvåret 2022 ger stor priseffekt direkt vid pump – med dagens nivåer ger detta ytterligare ungefär 3,75 kronor lägre pris vid pump. 

Sammantaget innebär ovanstående förslag en prisskillnad vid pump på 10 kronor per liter diesel och 6,50 kronor per liter bensin.

Detta innebär mer pengar kvar i plånboken för både invånare, företag och lantbrukare. Det ger åkerinäringen, taxibranschen och många fler branscher möjlighet att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet.

Skattesänkningar och slopad reduktionsplikt är också bra för den finansiella stabiliteten. Det hjälper till att hålla inflationen i schack och bidrar till att skapa en långsiktig stabilitet.  

Svenska medborgare, svensk landsbygd och Sveriges näringsliv ska inte offras för en verklighetsfrånvänd och skadlig bränslepolitik.

Behovet att på sikt fasa ut fossila bränslen kvarstår, men målet på kort och medellång sikt är att svenska familjer, landsbygd och åkerinäring ska kunna fortsätta existera, utan att straffas ekonomiskt av politiker med bror duktig-syndrom.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE