Debatt

Låt kommuner anställa egna ordningspoliser

Moderaterna: Akut läge när gängens brottslighet blir allt grövre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska tryggheten i hela landet kunna återupprättas, måste kommunerna få ordentliga verktyg att ta sin del av ansvaret. Det är dags att tillåta kommunala ordningspoliser, skriver Benjamin Dousa och Torbjörn Tegnhammar (M).
Ska tryggheten i hela landet kunna återupprättas, måste kommunerna få ordentliga verktyg att ta sin del av ansvaret. Det är dags att tillåta kommunala ordningspoliser, skriver Benjamin Dousa och Torbjörn Tegnhammar (M).

DEBATT

DEBATT. Moderaterna har den bästa politiken för ökad trygghet i Sverige och vi har också välförtjänt högst förtroende bland väljarna kring frågor som rör lag och ordning, men inte ens vi har i dag en politik som innebär att Sverige kan få tillräckligt många nya poliser.

Ska tryggheten i hela landet kunna återupprättas, måste kommunerna få ordentliga verktyg att ta sin del av ansvaret. Det är dags att tillåta kommunala ordningspoliser.

Vårt partis viktigaste uppgift i det läget Sverige befinner sig i just nu är att formulera en politik för att återupprätta ett fungerande samhällskontrakt. Moderaterna har en stolt historia av att värna varje individs rätt till frihet och säkerhet. Detta måste vi slå vakt om i tider då allt fler frågar sig vad de egentligen får när de betalar världens högsta skatter.

Sveriges historiska framgångar vilar på ett fundament av stark tillit, både mellan människor men också mellan medborgarna och staten. Ska vi kunna bevara denna styrka i framtiden måste staten på ett betydligt bättre sätt än i dag uppfylla sin del av avtalet.

Regeringen måste prioritera det som är viktigt framför det som är roligt. Det är orimligt att tillföra mer pengar till friår och familjeveckor än till polisen när kriminaliteten är grövre än någonsin förr.

Sverige behöver fler poliser, men Sveriges kommuner måste också få verktyg för att själva kunna garantera sina medborgares säkerhet. I dagsläget är kommunernas enda möjlighet att anlita ordningsvakter som kan utföra vissa trygghetsskapande insatser.
Detta är en dålig utveckling. En ordningsvakt har i jämförelse med en polis både en mycket begränsad utbildning och begränsade befogenheter. Därför har bland andra Moderaterna i Skåne motionerat till partistämman om en reform där kommunerna får möjlighet att anställa egna ordningspoliser.

Med det akuta läget i Sverige där gängens brottslighet blir allt grövre tvingas polisen att prioritera. Mord, skjutningar och sprängningar tar enorma polisiära resurser i anspråk. Den medborgare som drabbats av inbrott, stöld eller skadegörelse kan knappast förvänta sig att polisen har tid att utreda brottet de utsatts för. När medborgare inte kan vänta sig att polisen kommer när man utsatts för brott hotas samhällskontraktet.

Möjligheten till kommunala ordningspoliser hade inneburit att varje kommun hade kunnat garantera sina medborgare synliga poliser som skapar trygghet på gator och torg. Detta är i dag långt ifrån verkligheten bortom Sveriges storstadsregioner.

En kommunal ordningspolis skulle kunna avlasta den statliga på polisen på en hel rad områden:

  • Arbeta synligt och trygghetsskapande på gator och torg.
  • Gripa, omhänderta och medta misstänka till förhör.
  • Genomföra trafikkontroller.
  • Utöva inre utlänningskontroll.
  • Genomföra husrannsakan och ge handräckning till andra myndigheter.
  • Utfärda ordningsförelägganden.
  • Utreda mängdbrott av böteskaraktär som den statliga polisen idag saknar tillräckliga resurser att prioritera.

Erfarenheter från inte minst New York visar att beivrandet av mängdbrottslighet är oerhört viktigt för att vända en negativ samhällsutveckling. Görs inte detta riskerar brottsligheten enligt det som i kriminologin kallas för broken window-teorin eskalera och bli grövre.

Här hade en kommunal ordningspolis, med ett tydligt fokus på synlighet, brottsförebyggande arbete och att bekämpa mängdbrottslighet, kunnat spela av avgörande roll.

Möjligheten till att inrätta en kommunal ordningspolis skulle flytta upp trygghetsfrågorna på den kommunala politiska dagordningen. Skulle landets kommunpolitiker ha tillgång till ordentliga verktyg för att säkra tryggheten för sina medborgare kan dessa också utkräva politiskt ansvar i kommuner där otryggheten breder ut sig.

Samhällskontraktet måste återupprättas, det behövs synliga poliser i hela landet och alla brott måste kunna bekämpas. Var man än bor i landet ska man ha rätt att skyddas av en stark poliskår. Moderaternas partistämma borde därför fatta beslutet att tillåta kommunala ordningspoliser.


Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd i Malmö (M)
Benjamin Dousa, förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen inom Polisen

LÄS VIDARE

DEBATT Gängmord måste ge livstids fängelse

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen inom Polisen

Moderaterna

Torbjörn Tegnhammar

Benjamin Dousa

Brott

Kriminalpolitik

Polisbristen