Otrygga medborgare kan inte känna sig fria

Liberalerna: Fyra säkerhetspolitiska insatser som är speciellt viktiga nu med coronakrisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Coronakrisen är inte bara en mänsklig katastrof, den prövar också den europeiska gemenskapen, yttrandefriheten, vår personliga integritet och säkerhet. Värden som Liberalerna slår vakt om och är beredda att försvara, skriver Nyamko Sabuni,  Allan Widman och Lina Nordquist (L).
Foto: Jerker Ivarsson, TT
Coronakrisen är inte bara en mänsklig katastrof, den prövar också den europeiska gemenskapen, yttrandefriheten, vår personliga integritet och säkerhet. Värden som Liberalerna slår vakt om och är beredda att försvara, skriver Nyamko Sabuni, Allan Widman och Lina Nordquist (L).

DEBATT

DEBATT. Coronaviruset har på några veckor förändrat världen, samhället och ekonomin på ett sätt som vore otänkbart för några månader sedan. Över 140 000 personer har hittills förlorat sitt liv i epidemin. Länder har stängt sina gränser, företag blöder och miljoner människor har beordrats att isolera sig i sina hem.

Sverige måste gå från att agera reaktivt i kriser till att vara rustat för att det värsta kan inträffa. Hoten mot vår säkerhet kommer från flera håll. Det krävs en ökad nationell samordning för att möta olika former av hot mot människors hälsa och frihet samt en insikt om att vi alla har ett ansvar för vår gemensamma säkerhet.

Vi vet ännu inte vilka djupgående säkerhetspolitiska konsekvenser som Coronakrisen kommer att få. Men det är troligt att Sverige kommer bli ännu mer sårbart med de hot och risker vi redan i dag känner till. Inte minst från klimatförändring, terrorism, cyberangrepp och indirekta hot om väpnad konflikt genom storskaliga militärövningar.

Säkerhetspolisen (Säpo) har vid flera tillfällen, senast i sin årsrapport pekat ut Iran, Kina och Ryssland som de länder som bedriver ett aktivt arbete för att underminera svensk säkerhet. Likaså handlar det om stora IT-attacker som riskerar att slå ut livsmedelsförsörjning, banksystem, infrastruktur och så vidare.

Liberalerna ser fyra säkerhetspolitiska insatser som är speciellt viktiga att genomföra nu i samband med coronakrisen.

1. Rusta vårdens beredskap

Kampen mot det nya coronaviruset påminner om hur sårbara vi människor är och hur viktigt det är att sjukvården på olika sätt är rustad för det oväntade. Sverige saknar i dag lager av livsviktiga mediciner trots att myndigheter och experter har varnat för de risker det för med sig i flera år. De beredskapslager som fanns förr existerar inte längre.

Sverige behöver ha livsavgörande läkemedel och medicinteknisk utrustning i lager. Därför lade Liberalerna i höstas en motion i riksdagen om trygg tillgång till läkemedel. Förslaget bygger på Finlands modell och på kunskap från Lunds universitet om hur läkemedelsförsörjningen kan säkras i vardagen och under minst tre månader vid kris och krig.

Trots att vårt förslag nyligen röstades ned i riksdagen ger vi oss inte. Därför vill vi att staten betalar läkemedelmedelsföretagen för att upprätta omsättningslager av kritiska läkemedel som räcker i minst tre månader. Det bör även övervägas vilka läkemedel och vilken medicinskteknisk utrustning vi bör ha en inhemsk produktionskapacitet för.

2. Återupprätta civilplikten

Coronakrisen visar hur viktiga alla medborgare är. Därför vill Liberalerna återaktivera civilplikt för att utbilda ungdomar så att de kan skydda och hjälpa befolkningen vid krig och kris. Det är också ett bra sätt att stärka sammanhållningen i samhället och använda de kompetenser som finns hos medborgarna.

Med civilplikt kommer det finnas en färdig organisation med utbildad personal som kan förstärka och hålla igång samhällsviktiga funktioner som räddningstjänst, reparationer av infrastruktur och enklare sjukvård. Det hade behövts redan nu.

3. Inrätta nationellt säkerhetsråd

Regeringen måste ta sitt fulla ansvar för de säkerhetshot som Sverige står inför och följa riksdagens tillkännagivande om att utreda ett införande av nationellt säkerhetsråd.  Flera länder, bland annat Storbritannien, har ett sådant, men något motsvarande expertråd saknas i Sverige. Följden blir att vi kommer långsammare ur startblocken och tvingas skapa nya lösningar i varje enskild kris.

Målet är att det nationella säkerhetsrådet ska ge kvalificerade råd till regeringen angående säkerhetshot ur ett brett perspektiv för att underlätta samordnad styrning över departements- och myndighetsgränser.

Inte minst är det viktigt att det säkerhetspolitiska rådet kontinuerligt bedömer vår civila beredskap på alla områden.  Ett nationellt säkerhetsråd ska självklart ligga i statsrådsberedningen och vara direkt underställt statsministern.

4. Aktivera det nationella cybersäkerhetscentret

Cyberangreppen mot svensk infrastruktur och privata företag har ökat under Coronakrisen.

Men trots att både riksdag och regering tidigare varit överens om att ett nationellt cybersäkerhetscentrum skulle inrättas 2020 har ännu inget hänt. Berörda myndigheter har inkommit med sitt förslag till regeringen och medel för årets drift saknas inte.

Det är en illavarslande passivitet. Sverige behöver mer än någonsin få lägesbilder och förmåga att identifiera säkerhetshot på cyberområdet så att staten får möjlighet att identifiera och bemöta angreppen.

Coronakrisen är inte bara en mänsklig katastrof, den prövar också den europeiska gemenskapen, yttrandefriheten, vår personliga integritet och säkerhet. Värden som Liberalerna slår vakt om och är beredda att försvara.

En otrygg medborgare är inte fri. Därför kan inte en starkare och bredare beredskap i vårt samhälle vänta.


Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Allan Widman, försvarspolitisk talesperson (L)
Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE