MP har fel - vi behöver fånga in koldioxiden

Rickard Nordin (C): Minusutsläpp har enorm potential

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När Isabella Lövin (MP) säger att lösningen med att fånga in koldioxid bara kan vara ett komplement missar hon målet. Vi kommer behöva alla tillgängliga tekniker som minskar våra utsläpp – det inkluderar minusutsläpp där potentialen är enorm, skriver  Rickard Nordin (C).
Foto: GETTY, TT
När Isabella Lövin (MP) säger att lösningen med att fånga in koldioxid bara kan vara ett komplement missar hon målet. Vi kommer behöva alla tillgängliga tekniker som minskar våra utsläpp – det inkluderar minusutsläpp där potentialen är enorm, skriver Rickard Nordin (C).

DEBATT. Klimatdebatten fastnar alltför ofta i att det ena spåret är bättre, viktigare och finare än det andra. När Isabella Lövin (MP) säger att lösningen med att fånga in koldioxid bara kan vara ett komplement missar hon målet. Vi kommer behöva alla tillgängliga tekniker som minskar våra utsläpp – det inkluderar minusutsläpp där potentialen är enorm.

De senaste veckorna har flera olika utredningar och rapporter visat på möjligheterna och den stora potentialen som finns, inte minst för minusutsläpp. Att helt enkelt ta bort koldioxid ur atmosfären.

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen visar att det finns potential att fånga in 30 miljoner ton koldioxid, mer än hälften av de svenska utsläppen, bara genom att punktmarkera de 70 anläggningar med mest biologiska utsläpp av koldioxid. Det handlar om massa- och pappersindustrin samt el- och fjärrvärmeproduktion inklusive avfallsförbränning.

Det är alltså inte bara ett litet komplement, utan en stor potential att minska Sveriges klimatavtryck, inom ett område som i dag inte har några styrmedel alls. Koldioxid från biologiska källor ingår i kretsloppet och räknas därför av naturliga skäl inte in i koldioxidskatt eller EU:s utsläppshandel.

Centerpartiet har därför föreslagit att den som tar bort koldioxid ur atmosfären, utan att ha släppt ut fossil sådan, ska få betalt för det. På grund av de långa ledtiderna från beslut till verkställande behöver vi komma igång omgående.

Även om erfarenheterna av tekniken är begränsade, är kunskapsläget gott och möjligheterna att sätta igång i stor skala goda. Tekniken kan också användas av de som släpper ut fossilt och de kan därför få hjälp att komma igång med sina investeringar.

Det behövs också ett samlat grepp från staten när det gäller ansvarsfördelningen. Att samordna de insatser som görs, samarbeta med våra grannländer och kontrollera de projekt som genomförs. Ett sådant uppdrag behöver ges omgående.

När nu Liberalerna ansluter sig till vårt förslag att betala den som skapar minusutsläpp är det välkommet. Tillsammans kan vi bli starkare i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det Liberalerna har missat är att det redan finns pengar avsatta i budgeten för teknikinvesteringar, nu behövs bara resurser för driften av anläggningarna.

När samhället har satt ett pris på att släppa ut koldioxid är det också rimligt att ersätta den som gör det omvända. Det kommer både politiken och klimatet att vinna på.


Rickard Nordin, Klimatpolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE