Helldén måste ta betalt för elsparkcyklarna

Debattören: Red upp kaoset och sluta subventionera dessa företag

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är orimligt att dessa företag tar stadens mark i anspråk helt utan att betala för det. Staden agerar inte så mot någon annan näringsidkare. Den är också tveksamt om den typen av de facto subventioner är i enlighet med kommunallagens krav på att kommuner inte får stödja enskilda näringsidkare, skriver Jan Valeskog (S).
Foto: TT
Det är orimligt att dessa företag tar stadens mark i anspråk helt utan att betala för det. Staden agerar inte så mot någon annan näringsidkare. Den är också tveksamt om den typen av de facto subventioner är i enlighet med kommunallagens krav på att kommuner inte får stödja enskilda näringsidkare, skriver Jan Valeskog (S).

DEBATT. Elsparkcyklarna har det senaste året förändrat vår stadsbild. I grunden är det välkommet med en utveckling där nya transportsätt ändrar på hur vi rör oss i staden. Elsparkcyklarna kan mycket väl bli ett bra komplement till andra, snabba transporter.

Det finns såklart en rad frågetecken kring dessa fordon. Arbetsvillkoren för de som åker runt och samlar upp sparkcyklarna, hållbarhetsaspekten då de flesta går sönder efter bara ett par månader, samt att de flesta resor som ersätts med en elsparkscykel annars hade gjorts med en promenad eller via kollektivtrafik. Oavsett detta är dessa fordon här, och då måste vi som stad förhålla oss till dem. Tyvärr har ansvariga politiker inte mäktat med att göra det.

Den styrande majoriteten i Stockholm valde länge att göra ingenting för att skapa ordning och reda kring elsparkcyklarna. Detta trots att polisen vittnat om vårdslös körning och kaos på stadens gator och sjukvården larmat om alltfler skador kopplade till elsparkcyklarna. Äldre och funktionshindrade har med all rätt påpekat att det blivit svårare att ta sig fram i staden, eftersom många av dessa fordon ”parkeras” slarvigt och vårdslöst.

Efter krav från oss socialdemokrater har nu ansvarigt borgarråd Daniel Helldén äntligen gått med på att felparkerade elsparkcyklar ska forslas bort av staden. Det är en välkommen vändning, om än något sent. Många olyckor hade kunnat förhindras om detta gjorts tidigare.

Efter att vi har tryckt på även i en annan fråga har Helldén nu ändrat sig och kommit till insikten att det behövs någon form av reglering av dessa fordon. Dock är det olyckligt att Alliansen och Miljöpartiet i Stockholm yrvaket försöker lämpa över denna reglering på regeringen, när det redan i dag finns verktyg som kommunen kan använda. Vi kan redan i dag enligt ordningslagen införa tillståndsplikt för elsparkcyklarna, och därmed ställa krav på bolagen.

Sluta påstå att en ändring av nationell lagstiftning är en förutsättning, se i stället till att polisen och staden tillsammans agerar enligt ordningslagen och ordnar så att bolagen skyndsamt söker erforderliga tillstånd.

Utöver att kunna ställa krav på bolagen för att reda upp det kaos som dessa fordon skapar, så kan vi då även göra en annan sak som alla andra måste göra som använder stadens mark, nämligen betala för att man nyttjar marken för kommersiell verksamhet i stor omfattning.

Det är orimligt att dessa företag tar stadens mark i anspråk helt utan att betala för det. Staden agerar inte så mot någon annan näringsidkare. Den är också tveksamt om den typen av de facto subventioner är i enlighet med kommunallagens krav på att kommuner inte får stödja enskilda näringsidkare.

De flesta ser ett behov av att arbeta fram ett system med taxor, så att dessa företag både betalar för och sköter användningen av vår gemensamma mark på ett bra sätt – nu bör även stadens politiska ledning inse att det är dags att agera.

Att dessa mångmiljonföretag ska kunna genera vinst utan att betala en enda krona till staden är oacceptabelt. Det är pengar vi skulle kunna använda till äldreomsorg eller skolan. Denna vecka kommer därför vi Socialdemokrater att lägga ett sådant förslag i kommunstyrelsen. Vi förutsätter att kommunledningen ansluter sig till det och skyndsamt presenterar ett förslag på en modell tillsammans med polisen, hur vi stockholmare kan få ersättning för det faktum att dessa företag använder vår gemensamma yta för att bedriva näringsverksamhet.

På samma sätt som vi i dag tar betalt av andra näringsidkare för användandet av vår mark, bör vi ta betalt av dessa företag. Allt annat vore orimligt.


Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE