Stora risker med många ovaccinerade

Slutreplik i frågan om att vaccinvägrare inte ska få välja förskola

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Starbrink och Lotta Edholm: ”Friheten att avstå vaccin kan hamna i konflikt med andras frihet: Friheten att inte utsättas för smitta.”
Foto: Anna Molander
Anna Starbrink och Lotta Edholm: ”Friheten att avstå vaccin kan hamna i konflikt med andras frihet: Friheten att inte utsättas för smitta.”

DEBATT

SLUTREPLIK. Vård ska vara frivillig. Hur väl läkare än tycker att man vet vad som är bäst för någons hälsan, kan ingen tvinga någon till behandling (med undantag av vissa fall av tvångsvård). Det gäller även vaccin. Vuxna kan helt frivilligt avstå vaccination, och föräldrar bestämmer över sina barn. Samhällets uppgift är att informera och upplysa.

Friheten att avstå vaccin kan dock hamna i konflikt med andras frihet: Friheten att inte utsättas för smitta.

Det gäller till exempel personer som inte kan vaccineras, av medicinska skäl, eller små barn som inte har hunnit vaccineras (den första dosen MPR-vaccin erbjuds i dag vid 18 månader men kan flyttas ned till 12 månader efter en pågående utredning).

Därför kan det finnas en risk med många ovaccinerade barn i en viss förskola. Redan när vaccinationsgraden i en population sjunker under 95 procent uppstår smittspridningsrisker. Lokalt i Stockholm finns områden där vaccinationsgraden är betydligt lägre än 95 procent.

För liberaler är det en välbekant konflikt mellan olika individers frihet. Vi gör bedömningen – den liberala avvägningen – att skyddet av svaga individers frihet och trygghet måste värnas.

Det är inte föräldrar till barn som inte kan vaccineras, som ska behöva flytta på sig eller vara rädda för smitta, utan de som trots att de är friska väljer att avstå vaccination och därmed ökar risken för att andra ska fara illa. Valet att vaccinera sig och sina barn är fritt, men vi måste skydda friheten för de barn som inte kan vaccineras.


Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län (L), ordförande Liberalernas välfärdskommission
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L), Stockholms stad


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE