Jag försvarar unga tjejers rättigheter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Lotta Edholm om badhusen

Lotta Edholm.
Lotta Edholm.

SLUTREPLIK. Emilia Bjuggren skriver i sin replikmin artikel att jag skulle svartmåla idrottsförvaltningens anställda. Ingenting kunde vara mer fel. Min kritik riktar sig direkt mot det politiska ledarskapet.

Jag vet att personalen på Eriksdalsbadet jobbar hårt för att komma till rätta med problemen med sexuella trakasserier. Jag vet också att i ett sådant arbete krävs tydlig riktning från chefer och politiker. De nya etiska riktlinjer som nu tagits fram är helt enkelt inte ett exempel på det och det bär den politiska majoriteten ansvaret för även om förslaget må ha arbetats fram av idrottsförvaltningen.

I de tidigare riktlinjerna fanns meningen ”Hot och direkta våldshandlingar ska omedelbart polisanmälas”. I de nya har man ändrat till ”allvarliga hot och direkta våldshandlingar mot medarbetare är lagbrott och ska omedelbart polisanmälas”. Sådana typer av ändringar är precis vad jag kritiserar.

Det är givetvis bra att så många åtgärder för att öka tryggheten på Eriksdalsbadet vidtagits. Men faktum är att problemen kvarstår. Att bubbelpoolerna fortfarande är könsuppdelade. Att besöksantalet sjunker och att anmälningar om sexuella trakasserier fortsätter komma.

Jag kommer att fortsätta att komma med förslag på hur vi åter kan göra badet till en trygg plats för flickor och kvinnor tills det faktiskt är det. Emilia Bjuggren kallar det för att göra unga tjejer till ett politiskt slagträ, jag kallar det för att försvara unga tjejers rättigheter. Tydliga politiska direktiv och bra stöd till personalen är vad som behövs nu. Luddiga riktlinjer räcker inte. 

Lotta Edholm

Oppositionsborgarråd (L)

Publicerad: