Vården klarar sig inte utan privata alternativ

Debattörerna: Ett vinstförbud löser inte välfärdens utmaningar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Charlotta Wållgren och Nils-Eric Vallo tycker att man borde diskutera förbättringar av välfärden i stället för vinster.
Foto: Pressbild/Mariana Karlsson/Foto: Johner
Charlotta Wållgren och Nils-Eric Vallo tycker att man borde diskutera förbättringar av välfärden i stället för vinster.

DEBATT

DEBATT. Sveriges kommuner och landsting (SKL) mäter varje år den patientupplevda kvaliteten i den svenska primärvården. Och resultaten från den senaste mätningen trillade in häromveckan och det är påfallande tydligt att de privat drivna vårdcentralerna är uppskattade.

Vi har analyserat resultaten som bedöms enligt sju kategorier – involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, kunskap, kontinuitet, bemötande och tillgänglighet. Totalt deltog tio landsting i undersökningen, nära 800 vårdcentraler medverkade och uppemot 80 000 respondenter tillfrågades.

Resultaten visar att av de tio bästa vårdcentralerna i riket så drivs hela åtta i privat regi. Och i åtta av de tio granskade landstingen så är en privat enhet i toppen. Och så har det sett ut de senaste åren.

Privata alternativ i vården är populära och utan dessa skulle hälso- och sjukvården i Sverige se mycket annorlunda ut. Sedan vårdvalet infördes så har exempelvis antalet vårdcentraler ökat med 20 procent och antalet patientbesök i primärvården har ökat med tio procent. Hela två av tre uppger att de gjort ett aktivt val av vårdcentral och under 2014 var 44 procent av patientbesöken i primärvården hos en privat aktör.

Det är uppenbart att våra ansträngningar och våra mottagningar behövs. Men regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu vill ändå jaga bort oss från branschen med vad som i praktiken innebär ett förbud mot vinster i välfärden. Frågan är då bara hur landstingen och regionerna kommer att klara av att leverera den höga tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet som privata vårdgivare presterar varje dag?

Konsekvenserna är uppenbara. Färre välfärdsföretagare innebär sämre kvalitet och minskad valfrihet för patienterna. Det skulle innebära en återgång till 90-talets början då vi endast hade offentliga monopolverksamheter inom sjukvården. Vi som minns den här tiden vet att en tillbakagång till forna tiders offentliga monopol skulle innebära en kraftig försämring jämfört med dagens system med generellt god tillgänglighet och hög kontinuitet.

Ett vinstförbud kommer inte att lösa någon av de många utmaningar som välfärden står inför.

Diskussionen borde snarare handla om hur vi tillsammans ytterligare förbättrar välfärden – hur vi snabbare fångar upp och implementerar de senaste behandlingsmetoderna, hur vi får en jämlik vårdkvalitet och inte minst hur vi får bort ineffektiva verksamheter med låg kvalitet och dålig service från marknaden; oavsett om de är offentliga eller privata.

Den ensidiga fokuseringen på vinstbegränsningar är både felriktad och feltänkt och att begränsa möjligheterna för de privata välfärdsföretagen är direkt kontraproduktivt om man vill lösa alla de utmaningar som vi tillsammans står inför. Valfriheten måste få fortsätta och varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt.

Lyssna på patienterna. Det är genom tuffare kvalitetskrav som vi skapar verkliga vinster i välfärden.


Nils-Eric Vallo, leg. tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts tandläkarförening
Charlotta Wållgren, leg. läkare och ordförande i Praktikertjänsts läkarförening


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: