Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Slutreplik från Miljöpartiet om hotet mot de idéburna friskolorna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att vi lagar systemet. Marknadslogiken hör inte hemma i skolan. Slutreplik från Miljöpartiet om utslagningen av idéburna friskolor.
Foto: FREDRIK HJERLING
Det är dags att vi lagar systemet. Marknadslogiken hör inte hemma i skolan. Slutreplik från Miljöpartiet om utslagningen av idéburna friskolor.

DEBATT

DEBATT. Det är bra att Liberalerna börjar förstå behoven av förändringar för ett fritt och rättvist skolval för alla.

Vi i Miljöpartiet vill också se ett gemensamt antagningssystem, där både kommunala och fristående skolor finns med och där alla barn väljer samtidigt. När inga platser är paxade på förhand får alla elever lika möjligheter att gå i önskad skola.

Även vi vill se en reform av skolpengen så att den motsvarar det ansvar som skolorna tar.

Även om det görs kontroller av skolors styrelser är det tyvärr, tvärtemot vad Liberalerna menar, så att vem som helst kan äga en del av en skola i Sverige.

Ingenting hindrar att Saudiarabien, Kina eller Ryssland köper aktier i friskolor på börsen. I princip kan även extremistiska organisationer äga friskolor i Sverige om de var för sig äger mindre än 10 procent. Eftersom friskolor inte omfattas av offentlighetsprincipen har vi inte ens rätt att veta varifrån friskolor får externa bidrag.

Självklart måste det bli lättare att stänga skolor med brister, men det löser inte grundproblemen i marknadsskolsystemet.

Vi i Miljöpartiet har insett att det finns många problem med ett system där skolor drivs för att generera vinst till riskkapitalister och andra som äger skolor för sin ekonomiska vinnings skull – problem såsom ökad skolsegregation, betygsinflation och att föräldrarna hotar lärare och rektorer.

Även den valfrihet som vi och Liberalerna vill värna hotas när marknadslogiken gör att idéburna skolor inte mäktar med de kontrollsystem som marknadsskolan ställer krav på, eller när de köps upp av stora koncerner. Vad är valfrihet värt om mångfalden försvinner?

Syftet med friskolereformen var att möjliggöra för idéburna aktörer som vill utveckla skolan, erbjuda pedagogiska alternativ och hålla igång byskolekooperativ att bidra till innovation och mångfald. Syftet var aldrig att riskkapitalister eller extremister skulle kunna tjäna pengar på att driva skolor.

Det är dags att vi lagar systemet. Marknadslogiken hör inte hemma i skolan.


Annika Hirvonen, skolpolitisk talesperson (MP)
Hanna Klingborg, gruppledare Miljöpartiet i Södertälje
Karin Pleijel, kommunalråd i opposition Miljöpartiet i Göteborg
Karin Thomasson, regionråd Jämtland Härjedalen, ledamot i partistyrelsen (MP)
Marcus Friberg, kommunalråd i opposition Miljöpartiet i Helsingborg
Richard A. Åkesson, gruppledare för Miljöpartiet i Utbildningsnämnden i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE