Stärk polisen – för att bekämpa utsattheten

Debattörerna: Utanförskapsområdena ökar i Sverige, då krävs intensiva insatser

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna Lotta Edholm och Gulan Avci skriver att antalet utsatta områden har ökat från 15 till 23 stycken. Och menar att en stärkt polis är en grundförutsättning för att lokalsamhällen ska utvecklas åt rätt håll.
Foto: TT
Liberalerna Lotta Edholm och Gulan Avci skriver att antalet utsatta områden har ökat från 15 till 23 stycken. Och menar att en stärkt polis är en grundförutsättning för att lokalsamhällen ska utvecklas åt rätt håll.

DEBATT

DEBATT. Antalet ”särskilt utsatta” områden har ökat från 15 till 23 områden i Sverige, enligt en rapport som släpps i dag.

Det kommer att kräva intensiva insatser under flera år enligt polisen. Nu måste regeringen inse att bättre förutsättningar för polisen är en grundförutsättning för att lokalsamhällena ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Det är inte det enda som krävs: Det behövs riktiga jobb, inte fler projekt. Det behövs mer resurser till utsatta skolor, så att alla elever får kunskaper nog att kunna forma sitt eget liv. Men inget av detta kan åstadkommas utan ett starkt rättssamhälle och en närvarande polis som kan garantera allas frihet och säkerhet.

I Brottsförebyggande rådets trygghetskartläggning 2016 uppger 50 procent av de kvinnor som bor i utsatta områden att de upplever otrygghet i det offentliga rummet. Detta att jämföra med 30 procent för hela landet. Någon som ser sambandet? Det gör i alla fall vi.

Narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro och otrygga stadsmiljöer skapar denna oro. Men det finns fler fenomen som skapar utsatthet. Dit hör den religiöst färgade extremismen och de normsystem som bygger på heder, där egna ”lagar” och regler råder. Dit hör den parallella rättskipningen där människor inte vänder sig till polisen utan istället till lokala makthavare som dömer ut ”straff” till den som anses vara skyldig, fjärran från domstolar och rättssalar. Dit hör moralpoliser som dikterar levnadsvillkoren för kvinnor och flickor genom ”kyskhetsnormer” där en kvinnas klädsel och uppförande inte är en angelägenhet för henne själv utan för hela lokalsamhället.

Parallella samhällen är demokratins och den individuella frihetens värsta fiende, och utgör fenomen i Sverige som måste bekämpas med kraft.

För Liberalerna är det självklart att alla människor i Sverige inte bara i teorin utan även i praktiken ska omfattas av samma lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Bara då har alla samma frihet att forma sina liv. Det vi istället ser är en mycket allvarlig utveckling som inte minst drabbar majoriteten människor i våra utsatta områden som vill leva vanliga liv, men som nu lever i ofrihet.

Därför behövs fler poliser. Där är regeringen svaret skyldig, medan Liberalerna föreslår 2500 fler poliser och 5000 beredskapspoliser. För att kunna rekrytera tillräckligt många över tid måste vi höja polislönerna, förbättra arbetsmiljön och höja yrkets status. Därför har Liberalerna redan nu lagt skarpa förslag om löneökningar för poliser.

På kort sikt måste kommunerna göra mer, med kommunalt anställda trygghetsvakter med ordningsvakts förordnande. Dessa kan vara på plats i områden som har en hög brottsutsatthet, visa att samhället finns även där och avlasta så att polisen kan fokusera på den grövre brottsligheten. Det är också en förutsättning för att ett långsiktigt arbete för fler jobb, högre skolresultat och bättre framtidschanser för både kvinnor och män ska kunna bli lyckosamt.

Men istället går nu polisens satsningar i de utsatta områdena på halvfart eller inte alls. I Hässelby-Vällingby lägger man ned sin framgångsrika satsning mot grövre brottslighet, trots att boende där vittnar om en alltmer kännbar grövre brottslighet som förstärker känslan av att vara utlämnad till lokala maktbaser.

Om polisen inte ges tillräckliga förutsättningar, och om inte samhället tillsammans rustar för högre skolresultat och fler jobb, görs riskerar vi därför att få se namn som Hässelby och Rågsved på den dystra listan över dessa områden nästa gång.

Sveriges ledande politiker har just samlats i Järva, för att tillsammans med de boende presentera sina förslag för ett starkare samhälle också i utsatta områden. Men om polisen, rättsstaten och civilsamhället retirerar från sitt ansvar så är det enskilda människors frihet som står på spel.


Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L)
Gulan Avci, ledamot i Stockholms fullmäktige (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE