Handelsavtalet en möjlighet för miljön

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Cecilia Malmström: Dagens förslag till TTIP det mest långtgående någonsin

Malmström.
Malmström.

DEBATT. Handel skapar jobb, ekonomiska möjligheter och valfrihet. Handel kan också vara ett verktyg för att göra världen mer ansvarsfull.

I dag presenterar jag EU:s förslag till ett kapitel om hållbar utveckling i det handelsavtal vi förhandlar med USA – det så kallade TTIP. I det lägger vi fram tydliga principer om bland annat miljöskydd, schyssta arbetsvillkor och bevarande av ekologisk mångfald. Detta behövs i moderna handelsavtal.

Genom att komma överens med en stor ekonomi och demokrati som USA kan vi skapa en global standard – något som skulle få inflytande även i växande ekonomier som vill handla med oss. Handelspolitik handlar såklart om ekonomiska intressen och principer, men den måste också vara i linje med grundläggande regler om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och konsumentskydd. I många tunga ekonomier världen över – Kina, Ryssland och andra – är detta inte lika självklart.

I den nya strategi för EU:s handelspolitik som jag presenterade nyligen är därför våra gemensamma EU-värderingar en avgörande del. Nu omsätter vi detta tänkande i praktiken i förhandlingarna med USA.

Det kapitel om hållbar utveckling som jag presenterar i dag är det mest långtgående någonsin på handelspolitikens område, och kan utgöra modellen även för andra framtida avtal.
 

I EU:s utkast till avtalstext i TTIP åtar sig parterna till exempel att ta större ansvar i transport av kemikalier och miljöfarligt avfall, bevara ekologisk mångfald och känsliga ekosystem, samt att fullt ut respektera internationella miljöavtal. Vi ska samarbeta i större utsträckning med USA för att motverka illegal skogsavverkning och tjuvfiske, samt ta krafttag mot handeln med produkter från utrotningshotade djur. Vi förbinder oss dessutom att gynna investeringar och handel med grön teknik och förnybar energi. När det gäller just klimatfrågan blir FN-förhandlingarna i Paris senare i år en viktig vägvisare även för världshandeln.
 

I vår TTIP-text slår vi också fast rätten till facklig organisation och kollektivavtal, samt icke-diskriminering och förbud av barnarbete, genom att tydligt knyta an till de arbetsrättsliga principerna från FN-organet ILO. Förutom att upprätthålla dessa standarder på hemmaplan skall vi jobba tillsammans för att sprida dem globalt. Vi fastslår också att lagar på alla dessa områden aldrig får vattnas ur för att locka till sig handel och investeringar.
På senare år har både konsumenter och företag börjat ta ett allt större ansvar för den påverkan de har på sin omvärld. Många köper fairtrade-produkter och fler och fler företag tar ett allt större socialt ansvar i sin verksamhet. I dagens förslag förbinder vi oss att stödja det arbetet, samt att se till att lyckade lösningar får större spridning.
 

Förslaget publiceras i dag på EU-kommissionens hemsida som en del i det arbete jag har startat för att öka öppenheten i förhandlingarna om TTIP och andra handelsavtal. Vi har tagit fram texten i en öppen process där såväl EU-länder, Europaparlamentet och civilsamhället har bidragit. Vi fokuserar nu i TTIP-förhandlingarna på att slå fast dessa viktiga principer i avtalstexten, och kommer därefter att förhandla om hur vi skall se till att avtalet följs till punkt och pricka. Idag publicerar vi dessutom den första utförliga rapporten i sitt slag om den senaste förhandlingsrundan om TTIP i oktober – närmare 20 sidor om hur samtalen går i detalj.
EU och USA utgör nästan hälften av världsekonomin och är världens två största marknader. När vi nu förhandlar om TTIP har vi en unik möjlighet – och ett ansvar – att agera tillsammans för hållbar utveckling. Då kan vi ta oss an globala utmaningar som miljöförstöring och dåliga arbetsvillkor med dubbel styrka.

Cecilia Malmström

EU-kommissionär för handel (FP)

Publicerad: