Publicerad:

Era löften håller inte – ni sparar på våra barn

Slutreplik från föräldraföreningar om resursskolan

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Systemet med resursskolor behöver utredas och förstärkas. I väntan på det kan inte våra barns tillvaro få slås i spillror, skriver Lotta Cronsjö Gest och Malena Beijer.
Foto: GETTY
Systemet med resursskolor behöver utredas och förstärkas. I väntan på det kan inte våra barns tillvaro få slås i spillror, skriver Lotta Cronsjö Gest och Malena Beijer.

SLUTREPLIK. Det är utmärkt att de högsta tjänstemännen i Stockholms stads Utbildningsförvaltning nu försöker svara på den oro vi som föräldrar har över de drakoniska nedskärningar de utan närmare motivering gjort på våra barns skolgång. Tyvärr ignorerar tjänstemännen verkligheten, presenterar egna alternativa fakta och spelar hasard med våra barns framtid.

Enkla fakta är att dessa två tjänstemän sedan i våras, i strid med löften givna av den politiska ledningen både på kommun- och riksnivå, drastiskt har dragit undan stödet till våra barns skolgång. Vi har begärt ut handlingar som visar detta svart på vitt.

Mer än en tredjedel av alla elever i Stockholms resursskolor för barn med NPF-diagnoser får nu inte en krona i extra stöd, och de barn som ändå får stöd har fått sänkta belopp.

I sitt svar i Aftonbladet ”glöms” dessa fakta bort. I andra medieuttalanden har tjänstemännen blankt förnekat att några nedskärningar skett. Detta trots att den offentliga statistiken talar sitt tydliga språk. På bara några år har kommunens stöd till resursskolorna skurits ned drastiskt.

Över 600 barn i Stockholm går i fristående resursskolor som erbjuder specialpedagogik, individuella lösningar, anpassade lokaler, små undervisningsgrupper och hög lärartäthet. Det är många fler stödplatser än vad kommunen erbjuder i sina egna skolor, trots att behovet är skriande.

Flera tusen elever köar redan till resursskolorna, vars hela verksamhet hotas när Stockholms stad drar undan finansieringen på det här sättet.

Holmdahl och Moquist påstår helt felaktigt att barn i kommunala och fristående skolor behandlas lika. Det är precis tvärtom. Barn med NPF-diagnoser som går över till en fristående resursskola får som det ser ut nu, lägre stöd, medan samma grupp av barn i kommunens centrala undervisningsgrupper kan räkna med högre stöd. Även på detta finns fakta svart på vitt.

Samtliga barn på dessa skolor har minst en diagnos. De är utredda av läkare och psykologer. Våra barn har först varit tvungna att misslyckas i den vanliga skolan innan de efter flera års kö fått möjlighet till undervisning i anpassad miljö.

Grundbeloppet som ska täcka det mesta är baserat på undervisningsgrupper med 30 elever. I resursskolor är det ibland så små grupper som 3-4 elever på 2 pedagoger. Det är klart att det kostar pengar.

Våra barn har olika kognitiva svårigheter, en del har varit hemmasittare och inte fått relevant stöd i den vanliga skolan. De behöver struktur och förutsägbarhet. När deras skolor nu hotas, och kommunen på oklara grunder säger sig kunna ”ta över” verksamheten de dragit undan fötterna för, riskeras tillvaron för våra barn.

Systemet med resursskolor behöver utredas och förstärkas. I väntan på det kan inte våra barns tillvaro få slås i spillror. Det här handlar om barn som inte klarar av förändringar. När ni försöker spara pengar på det här sättet vet vi att det kommer att visa sig i än större kostnader för samhället, såväl på kort som mycket lång sikt.

Den politiska nivån måste nu ta ansvar för att fakta inte förvrängs och att skolan gör vad politiken både kommunalt och rikstäckande lovat att den ska göra.


Lotta Cronsjö Gest, Föräldraföreningen Lunaskolan
Malena Beijer, Föräldraföreningen Aspdammsskolan och Skolgrunden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: