Förtroendevalda hotas av sina arbetsgivare

Kommunal: En tillgång som borde behandlas därefter

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När förtroendevalda hotas med repressalier för att de utför sina uppdrag är botten nådd. Arbetsgivare och ansvariga politiker måste markera och sätta stopp för detta, skriver debattörerna.
Foto: TT, CAROLINA BYRMO
När förtroendevalda hotas med repressalier för att de utför sina uppdrag är botten nådd. Arbetsgivare och ansvariga politiker måste markera och sätta stopp för detta, skriver debattörerna.

DEBATT. Nu är det dags att sätta stopp!

Kommunals avdelningsordföranden vägrar acceptera att fackföreningens förtroendevalda behandlas som ett hot av vissa arbetsgivare.

De är en tillgång, och borde uppskattas och behandlas därefter.

Det borde rimligen inte finnas några inbördes motsättningar mellan arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroendevalda. Skyddsombuden och arbetsplatsombuden för sina kollegors och fackförbundets medlemmars talan på arbetsplatsen och är en resurs, inte några fiender.

Ändå händer det att de behandlas som just det när de sköter de uppdrag de är valda till att utföra.

Detta har blivit än mer tydligt under rådande pandemi. Över hela landet har Kommunals skyddsombud verkat i sina uppdrag och använt sig av de medel som arbetsmiljölagen försett dem med, för att vaka över arbetsmiljön och sina arbetskamraters väl och ve.

De har stridit för sina rättigheter och för att skydda både personal och brukare, från en okänd och farlig virussjukdom som kan leda till döden.

De har krävt stängda framdörrar på kollektivtrafikens fordon, munskydd, visir och handsprit inom äldreomsorgen, och ordentliga handlingsplaner vid smitta. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Röster har höjts i protest för att kraven anses “orimliga”.

Det kan aldrig vara orimligt att vilja rädda liv.

Vi förväntar oss inte att våra ombud ska älskas av sina arbetsgivare när de påpekar brister i arbetsmiljön. Men vi förväntar oss respekt för arbetet de utför.

Ofta ser vi dock det exakt motsatta. Indirekta och direkta hot om vedergällning, trakasserier och skrämseltaktik är vardag för vissa av Kommunals ombud. Detta maktmissbruk, som visar på brist på respekt och en syn på förtroendevalda som måste förändras, är både skrämmande och oacceptabelt.

I stället för att använda sig av de förtroendevaldas kompetens och se dem som ett komplement, så känner sig arbetsgivare hotade, och försöker i vissa fall till och med hindra ombuden i deras arbete.

Det i sig är ett lagbrott, och samtidigt så oerhört beklagligt. Det vore rimligare att se en eventuell skriftlig begäran om åtgärd - 6:6a, eller ett skyddsstopp, som en hjälp på vägen mot den allra bästa av arbetsplatser.

Arbetsgivarnas oroväckande beteende resulterar ofta i både rädsla och stress hos de förtroendevalda.

Trots att de vet att de gjort allting rätt och backas upp av Kommunal till hundra procent, så leder den oron i vissa fall till att ombuden tystnar helt.

Tystnadskulturen har börjat sprida sig i leden, och förekommer så väl hos privata aktörer som hos våra kommuner och regioner.

Nu när det gått så långt att till och med media reagerar på att så få ombud vågar prata med dem, av rädsla för repressalier, så måste det vara dags för högre arbetsgivare och ansvariga politiker att markera och sätta stopp.

Tvärstopp för arbetsgivare att trakassera, åsidosätta, hota och särbehandla förtroendevalda för att de gör sina jobb.

Till alla de arbetsgivare som känner igen sig - sluta behandla våra ombud som störande moment, och börja i stället se dem som den tillgång de faktiskt är!

Det är en ynnest att ha medarbetare som kämpar för sin egen och sina kollegors rätt till en dräglig arbetsmiljö.

En arbetsplats där arbetsgivaren känner stolthet över det arbetet, är en arbetsplats med gränslös potential. Låt det vara ledstjärnan i samverkan med ombuden.

Ni gör jobbet tillsammans!


Malin Ragnegård, avdelningsordföranden Kommunal Bergslagen
Sara Sjödin, avdelningsordföranden Kommunal Mellersta Norrland
Zara Leghissa, avdelningsordföranden Kommunal Norrbotten
Barbro Andersson, avdelningsordföranden Kommunal Mitt
Tina Christensen, avdelningsordföranden Kommunal Skåne
Jessica P Klemetsson, avdelningsordföranden Kommunal Stockholms län
Mahlin Bergman, avdelningsordföranden Kommunal Sydost
Carina Thållén, avdelningsordföranden Kommunal Sydväst
Jenni Moverare, avdelningsordföranden Kommunal Vänerväst
Anna Skarsjö, avdelningsordföranden Kommunal Väst
Håkan Nilsson, avdelningsordföranden Kommunal Västerbotten
Eva Jessen, avdelningsordföranden Kommunal Västra Svealand
Catarina Eriksson, avdelningsordföranden Kommunal Öst


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: