Budgeten ett hån mot arbetslösa, M och KD

Debattören: Enormt behov av stödinsatser – då lämnas de jobbsökande åt sitt eget öde

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M/KD-budgeten är inget annat än ett oansvarigt dokument utan några analyser kring vilka konsekvenser det kommer att innebära för landet och för Arbetsförmedlingen, skriver Johan Berg, arbetsförmedlare. Bilden är ett montage.
Foto: TT
M/KD-budgeten är inget annat än ett oansvarigt dokument utan några analyser kring vilka konsekvenser det kommer att innebära för landet och för Arbetsförmedlingen, skriver Johan Berg, arbetsförmedlare. Bilden är ett montage.

DEBATT. Julklappar innehåller olika saker. Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas julklapp till tiotusentals arbetslösa är en hälsning om att de framöver kommer att lämnas åt sitt eget öde.

I onsdags klubbades M/KD:s budget igenom i riksdagen, vilket innebär stora neddragningar på Arbetsförmedlingen till förmån för omfattande skattesänkningar. Det handlar om minskade anslag på miljardbelopp för de kommande åren.

Andelen utomeuropeiskt födda utgör i dag hälften av de arbetslösa

I dag utgör 75 procent av de inskrivna arbetslösa så kallade utsatta grupper. Det
handlar om utomeuropeiskt födda, funktionshindrade, lågutbildade och personer över 55 år, grupper som löper större risk för att hamna i långtidsarbetslöshet.

Andelen utomeuropeiskt födda utgör i dag hälften av de arbetslösa, samtidigt som andelen personer utan gymnasieutbildning uppgår till nära 40 procent. Behoven av stödinsatser för de här grupperna är enorma och när alarmerande siffror visar att det råder brist inom 3 av 4 yrken är det än mer viktigt att Arbetsförmedlingen kan erbjuda insatser för att fler ska komma i arbete.

Hela 34 procent av de arbetslösa som får jobb menar att Arbetsförmedlingen har bidragit

Arbetsförmedlingens insatser har effekt. Hela 34 procent av de arbetslösa som får jobb menar att Arbetsförmedlingen har bidragit till att de fått jobbet, subventionerade anställningar exkluderade, enligt myndighetens Lämnatundersökning.

M/KD:s budget för nästa år innehåller samtidigt en julhälsning till tusentals anställda inom Arbetsförmedlingen att de behöver se sig om efter annat jobb, och då bli ärenden hos sina egna kollegor. Budgeten innebär att 4 500 personer, nära en tredjedel av myndighetens anställda, kommer att behöva sägas upp under nästa år. Därefter kommer myndigheten att behöva återanställa 2 000 personer år 2020.

Helt vansinnigt.

Situationen för de anställda är på riktigt allvarlig

För de arbetsförmedlare som blir kvar ger budgeten besked om att arbetssituationen kommer att bli ännu värre. Bara i år saknas drygt en halv miljard för personalkostnader. M/KD:s budget innebär att anslaget kommer vara 900 miljoner lägre och sammantaget vill partierna spara närmare tre miljarder på personalkostnader de kommande tre åren. Vi behöver hjälp, inte ännu ett slag i magen.

Facket har larmat om en ohållbar arbetssituation, ledningen har i sin tur varit tydliga mot regeringen att anslaget måste öka. Men ingen har lyssnat. Myndigheten har den fjärde högsta sjukfrånvaron bland svenska myndigheter, högre än både Migrationsverket och Försäkringskassan.

Situationen för de anställda är på riktigt allvarlig och de arbetslösa får inte den hjälp de är i behov av.

Ett hån mot både arbetslösa, arbetsgivare och de anställda

Orsaken till detta är inte särskilt förvånande. Myndigheten har varit underfinansierad under många år. Den stora flyktingkrisen har inneburit att antalet nyanlända nu är det dubbla jämfört med år 2014, året då hela 9 av 10 arbetsförmedlare uppgav att de hade en så hög arbetsbelastning att de knappt eller inte alls hann med sina arbetsuppgifter.

Ulf Kristersson fick frågan i Sveriges Radio om hur han ser på budgetens
konsekvenser för Arbetsförmedlingen. Kristerssons svar: Jag tror tvärt om att myndigheter är tacksamma att det fattas riktiga budgetbeslut som ger riktiga pengar till deras viktiga verksamhet.

Ett fullständigt förnedrande uttalande och ett hån mot både arbetslösa, arbetsgivare och de anställda. Skattesänkningar på 10 miljarder för de som har jobb är viktigare, enligt moderatledaren, en reform vi inte ens vet effekterna av.

M/KD-budgeten är inget annat än ett oansvarigt dokument utan några analyser kring vilka
konsekvenser det kommer att innebära för landet och för Arbetsförmedlingen, som av EU-kommissionen framhålls som en väl fungerande myndighet.

Min julhälsning till riksdagen är: Ta ert ansvar för de utsatta.


Johan Berg, arbetsförmedlare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE