Hyressänkningar är inte rätt väg att gå

Replik från bostadsrådet om kravet på hyreslättnader i coronapandemin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hyressänkningar är fel väg att gå, istället ska individuella samtal och avbetalningsplaner tas fram, menar bostads- och fastighetsborgarrådet Daniel Wedin.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hyressänkningar är fel väg att gå, istället ska individuella samtal och avbetalningsplaner tas fram, menar bostads- och fastighetsborgarrådet Daniel Wedin.

DEBATT

REPLIK Coronapandemin innebär olika prövningar för många människor, givetvis också för hyresgäster i kommunala bostadsbolag.

Som bostads- och fastighetsborgarråd har jag varit tydlig med att Stockholms stad kommer att erbjuda individuell hjälp och stöd till den som har svårt att klara hyran, men att en generell hyressänkning är fel väg att gå. Sverige har ett omfattande välfärdssystem, och det finns olika sorters stöttning till de hyresgäster som behöver hjälp just nu.

När Stockholms stads hyresgäster får problem att betala hyran ska de ta kontakt med sitt bostadsbolag, och starta en dialog där man tillsammans går igenom den individuella situationen. Bostadsbolagen har uppdraget att göra vad de kan för bidra till att lindra konsekvenserna av pandemin, exempelvis har rutiner justerats för att hyreskrav inte ska gå direkt till inkasso.

Istället ska individuella samtal initieras, avbetalningsplan tas fram och annan hjälp erbjudas.

I tider av kris är det viktigt att de stödinsatser som staden erbjuder är långsiktiga, och att människor får rätt stöd givet sin unika situation. De hyresgäster som har svårigheter att betala hyran som effekt av coronaviruset har möjlighet att använda sig av ersättning från arbetslöshetsersättning om man är arbetslös eller sjukpenning om man är sjuk. Korttidspermittering och höjt bostadsbidrag för barnfamiljer har införts. Även socialtjänsten kan ge enskilda stöd genom exempelvis försörjningsstöd.

Stockholms stad har ett vräkningsförebyggande arbete som handlar om att bostadsbolagen kan koppla in socialförvaltningen, som kan bevilja ekonomiskt bistånd eller annan hjälp. Debattörerna har noterat att vräkningarna minskat, och det är just för att stadens bostadsbolag har instruktionen att visa stor förståelse givet den här allvarliga situationen.

Givetvis måste vi följa utvecklingen nära och fler åtgärder kan behövas. Men lösningen framåt bör fortsatt handla om att ge olika sorters stöttning till de hyresgäster som behöver hjälp.

En generell hyressänkning är inte rätt verktyg, då det inte riktar sig till de människor som faktiskt fått störst problem.


Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE