Debatt

Så ska mäns våld och hedersbrott stoppas

Ministrarna: Vi satsar 50 miljoner kronor till Sveriges kommuner och regioner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att motverka våldet är högt prioriterat för regeringen och därför skjuter vi nu till ytterligare 50 miljoner kr till kommuner och regioner för deras arbete mot våldet, skriver Lena Hallengren, socialminister, och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Foto: GETTY / Kristian Pohl
DEBATT

DEBATT. Kampen mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck är en prioriterad fråga för regeringen.

I går beslutade vi därför om en satsning på 50 miljoner kronor till kommuner och regioner samt över 3 miljoner kronor till en särskild stödlinje och ett antal uppdrag till Socialstyrelsen.

Var fjärde kvinna kommer någon gång i livet att utsättas för våld i en nära relation och runt 100 000 ungdomar uppskattas leva under ett hedersförtryck. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som aldrig kan accepteras.

Att motverka våldet är högt prioriterat för regeringen och därför skjuter vi nu till ytterligare 50 miljoner kr till kommuner och regioner för deras arbete mot våldet.

Det är i kommuner och regioner som det viktiga arbetet sker. Där finns socialtjänst, sjukvårdspersonal, kvinno- och tjejjourer och eldsjälar som varje dag gör avgörande insatser för att skydda och rädda liv.

Under de senaste åren har stora ekonomiska satsningar gjorts för att stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete med att ge skydd och stöd till våldsutsatta. Nu skjuter vi till ytterligare resurser. 

Pengarna kan gå till att exempelvis öka stödet till kvinnor som blivit utsatta för våld, sexuella övergrepp och könsstympning, stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, förbättra insatser för personer i prostitution och utveckla socialtjänstens arbete för att våldsutövare ska sluta utöva våld.

Även Socialstyrelsen får extra pengar för att förstärka sitt eget arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska även säkerställa att socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsan har tillgång till kunskapsstöd samt stödja socialtjänst och hälso- och sjukvård i hur de kan beräkna kostnaderna för våldet.

Att ge stöd och skydd till våldsutsatta måste alltid prioriteras. Men om vi ska lyckas få våldet att på sikt upphöra måste vi även få dem som utövar våld och förtryck att sluta med det.

Regeringen har därför genomfört en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, skärpt straffen för flera sexualbrott och infört ett helt nytt oaktsamhetsbrott. Andra viktiga insatser kan vara stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor och personer som lever i en hederskontext att anmäla brott och ta sig igenom en rättsprocess.

Det behövs också åtgärder för att förändra beteendet hos dem som utövar våld. Därför skjuter regeringen nu till medel till den telefonlinje som riktar sig till våldsutövare och som redan finns som testverksamhet.

Sedan telefonlinjen öppnade i februari i år har vi sett positiva tendenser där män som kontaktat telefonlinjen har sökt hjälp efter samtalet för att sluta utöva våld. Varje man som slutar slå är ett steg framåt.

Våldet kan aldrig ursäktas eller accepteras, det behövs både ett starkt rättsväsende där våldsbrott får konsekvenser och ett starkt förebyggande arbete för att förändra hedersnormer och destruktiva maskulinitetsnormer.

Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våld och förtryck och får sina liv begränsade.


Lena Hallengren, socialminister (S)
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Hedersvåld är inte som annat våld mot kvinnor

ÄMNEN I ARTIKELN

Åsa Lindhagen

Lena Hallengren

Våldsbrott

Sexualbrott

Sexuella övergrepp

Hedersvåld

Socialdemokraterna