Vi måste behovspröva arbetskraftsinvandring

Vänsterpartiet: Nu är det upp till bevis för riksdagens övriga partier

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När det gäller arbetskraftsinvandringen vill vi se att en modell för arbetsmarknadsprövning införs. Och att möjligheten till spårbyte finns kvar. Nu är det upp till bevis för övriga partier, skriver Ali Esbati och Christina Höj Larsen.
Foto: TT, DENNY LORENTZEN (Montage)
När det gäller arbetskraftsinvandringen vill vi se att en modell för arbetsmarknadsprövning införs. Och att möjligheten till spårbyte finns kvar. Nu är det upp till bevis för övriga partier, skriver Ali Esbati och Christina Höj Larsen.

DEBATT. Städare som tvingas arbeta arbetspass på tio timmar och mer sex eller sju dagar i veckan, till svältlöner. Restaurangpersonal som tvingas sova på en madrass på lagret, eller ibland till och med utnyttjas sexuellt.

På sista tiden har vi gång på gång kunnat läsa den här sortens skräckhistorier i tidningarna. Det är sådant som de flesta av oss nog har svårt att ens föreställa oss, och som de flesta nog aldrig trodde att de skulle behöva möta i dagens Sverige.

Men detta är verkligheten, och det är tyvärr inte oväntat att det blivit så här. Upprinnelsen till dagens situation finns i den lag om arbetskraftsinvandring som Alliansregeringen drev igenom 2008, med stöd av Miljöpartiet.

I och med den blev det i princip fritt fram för oseriösa arbetsgivare att hämta hit arbetskraftsinvandrare, med få regleringar och med mycket lite kontroll eller uppföljning från myndigheternas sida.

Följderna lät inte vänta på sig: antalet fall där arbetskraftsinvandrare lurats på löner eller utsatts för andra övergrepp ökade drastiskt.

Grundproblemen återstår, trots vissa försök på senare tid att stärka kontrollen. Ofta lockas man till Sverige med löften om bra löner och villkor. Väl på plats är verkligheten en helt annan: långa arbetspass, dåliga löner och stor utsatthet.

Men eftersom den som anmäler missförhållanden hotas med deportation är det mycket få som tar kontakt med myndigheterna. Följden blir ett system som liknar livegenskap, där man är helt utlämnad till chefens godtycke.

Vi i Vänsterpartiet motsatte oss den här lagstiftningen redan från början, och vi har upprepade gånger krävt att den ändras.

Vi är ett parti som står för jämlikhet. Därför kan vi aldrig acceptera ett system där människor utnyttjas på det här sättet, och försätts i rättslöshet.

Vänsterpartiet är ett parti som står för solidaritet. Därför försvarar vi asylrätten som en självklar och nödvändig del av de mänskliga rättigheterna. På samma sätt och av samma skäl försvarar vi alla arbetstagares rätt till rimliga villkor och löner i Sverige.

De senaste veckorna har Moderaterna och Kristdemokraterna öppnat upp för att ändra den lagstiftning de en gång var med om att driva igenom. Det är ett besked som vi välkomnar.

Vi har upprepade gånger varit i kontakt med regeringen för att försöka hitta en lösning tillsammans med dem, men inte fått några konkreta svar.

Vår ställning är stark i svensk politik. Det är en position vi kommer att använda för att driva igenom bra politik, och sätta stopp för dålig.

Vad gäller arbetsmarknadsinvandringen betyder det att vi bland annat driver följande:

  • De oseriösa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare ska straffas.

  • Den som anmäler missförhållanden ska inte straffas med utvisning. På så sätt ökar vi incitamenten att anmäla, och kan få bukt med problemen.

  • Ett system bör införas där överenskomna löner och villkor blir juridiskt bildande och där heltidsanställningar blir ett krav.

  • En modell för arbetsmarknadsprövning införs, så att arbetskraftsinvandring är möjlig när och där det finns brist på en viss kompetens. Arbetsmarknadens parter ska ha inflytande över processen Det kan rimligen ske genom ett förstärkt arbete med de bristyrkeslistor som redan upprättas.

  • Möjligheten till spårbyte för den som fått avslag på sin asylansökan bör finnas kvar, åtminstone så länge den strama asylpolitiken skapar så många enskilda felbedömningar.

Detta är förslag som alla partier som vill se en jämlik och trygg arbetsmarknad borde ställa sig bakom.

Nu är det upp till bevis.


Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE