Kömiljarden levererar – väntetiden minskar

Centerpartiet: Visar att vår vårdpolitik fungerar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regioners ekonomi och människors bostadsort avgör hur länge de får vänta på att komma till läkare. Det är inte så modern, svensk sjukvård ska fungera. Det är människors behov av vård som ska styra, inte var de råkar bo, skriver Anders W Jonsson och Christer Jonsson (C).
Foto: TT
Regioners ekonomi och människors bostadsort avgör hur länge de får vänta på att komma till läkare. Det är inte så modern, svensk sjukvård ska fungera. Det är människors behov av vård som ska styra, inte var de råkar bo, skriver Anders W Jonsson och Christer Jonsson (C).

DEBATT. Köerna till vården i Sverige minskar. Fler människor får komma till doktorn i tid och fler människor får sina operationer och andra insatser i tid. Det här var målet för Centerpartiet när vi i förhandlingarna för Januariavtalet krävde en ny och uppdaterad kömiljard.

Den tidigare kömiljarden avskaffades 2015. Sedan dess har köerna vuxit runt om i landet. Med växande köer kommer också växande orättvisor.

Regioners ekonomi och människors bostadsort avgör hur länge de får vänta på att komma till läkare. Det är inte så modern, svensk sjukvård ska fungera. Det är människors behov av vård som ska styra, inte var de råkar bo.

Det är därför vårdgarantin finns och det är därför vi måste hjälpa regionerna att uppnå målen. Kömiljarden är inte till för regionerna, den är till för invånarna. För att de ska få den vård de behöver i tid.

Vårdgarantin, den lagstadgade rättigheten, säger att ingen ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få komma till specialistvården för ett första besök eller få inleda behandling. De senaste åren har köerna vuxit, antalet människor som fått vänta mer än 90 dagar har blivit fler.

Därför har Centerpartiet drivit på för att återskapa kömiljarden, för att regionerna på allvar ska arbeta bort köerna. Det behövs ekonomisk stimulans. Därför är också kömiljarden prestationsbaserad; Inga pengar betalas ut förrän köerna börjat krympa.

Totalt finns närmare 1,5 miljarder kronor avsatta för att korta väntetiderna i vården i år.

Den första utbetalningen till regionerna skedde i december. De regioner som kan visa att de har minskat köerna kommer att få del av pengarna eller om man sedan länge har har tillgänglighet. Utfallet för hela hösten visar att alla landets regioner får del av kömiljarden, det vill säga förbättrat tillgängligheten.

I den senaste avräkningen för november 2019 hade 11 av 21 regioner lyckats kapa köer, jämfört med samma månad 2018. Dalarna, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland har alla fått ned antalet invånare som väntat längre än 90 dagar på första besök i specialistvården.

Om man jämför tillgång till behandling inom 90 dagar, har tillgängligheten ökat markant jämför med för ett år sedan.

Det visar att kömiljarden fungerar, att den vårdpolitik som Centerpartiet driver fungerar. Att det finns regioner som inte lyckats kapa köerna än, visar att kömiljarden behöver vara långsiktig och för 2020 är den utökad till nästan 3 miljarder och omfattar en större del av vårdkedjan.

Men Centerpartiet är inte nöjda, vi behöver gemensamt göra mer och vi anser att patienterna fritt ska få välja sjukhus över hela landet för sina operationer och behandlingar.

Vidare behövs en nationell portal som gör det enkelt för patienter att se väntetider och kvaliteten på olika sjukhus. Det är så vi både kortar köerna och skapar en mer patientorienterad vård i hela Sverige.


Anders W Jonsson, vice partiledare (C)
Christer Jonsson, regionråd Region Kalmar län (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE