Debatt

EU:s panikåtgärder räddar inte klimatet

Replik från Sverigedemokraterna om klimatpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tanken att ett CO2-neutralt Europa ska få resten av världen att komma efter är naiv. Verkligheten visar att satsningar på klimat och miljö i stället ökar i takt med välstånd och ekonomisk utveckling, skriver Jessica Stegrud, SD.
Tanken att ett CO2-neutralt Europa ska få resten av världen att komma efter är naiv. Verkligheten visar att satsningar på klimat och miljö i stället ökar i takt med välstånd och ekonomisk utveckling, skriver Jessica Stegrud, SD.

DEBATT

REPLIK. På Aftonbladet debatt ifrågasätter Fredrick Federley Sverigedemokraternas argument, att Sveriges utsläpp av växthusgaser är försumbara i ett internationellt perspektiv och att det är bättre att satsa resurser där de gör mest nytta.

Som politiker är det viktigt att utgå ifrån fakta och kunna bedöma konsekvenserna av sina förslag, något Centerpartiet upprepat visat att man inte klarar. Faktum är att EU, som stadigt minskar sina utsläpp, i dag endast står för 9 procent av de globala utsläppen, medan exempelvis Kina står för 30 procent och fortsätter att öka. Sveriges andel uppgår till ca en tusendel, ännu lägre om man inkluderar skogen.

En stor anledning till Sveriges exceptionellt goda energimix är utbyggnaden av kärnkraften på 70-talet, vilket gynnat både industri, medborgare och klimat. Men då, liksom nu, vill inte Centern se kärnkraften som ett alternativ. Man oroas över koldioxidutsläppen, men bortser från att vindkraften i ett livscykelperspektiv släpper ut tre gånger så mycket och kan inte utgöra baskraft i ett tillförlitligt energisystem.

Det finns flera skäl att minska beroendet av fossila bränslen. Ett av dem är partikelutsläppen som utgör stora hälsorisker i delar av världen. Framför allt dock i Asien och inte i nämnda Polen, som i snabb takt och på egen hand avvecklar gamla industrier och satsar på modern teknik.

Trots EU:s redan ambitiösa mål och relativt liten andel av de globala utsläppen vill Centern och Kommissionen nu höja dessa och satsa 3 500 miljarder kronor per år fram till 2030 – därefter ännu mer – för att åstadkomma en enligt kommissionen ”icke mätbar temperaturskillnad”. Det är en dålig och ogenomtänkt prioritering.

Tanken att ett CO2-neutralt Europa ska få resten av världen att komma efter är naiv. Verkligheten ger vid handen att satsningar på klimat och miljö i stället ökar i takt med välstånd och ekonomisk utveckling. Därför är frihandel, bevarande av gynnsam energiproduktion och innovation den hållbara vägen framåt. Inte totalitära panikåtgärder.


Jessica Stegrud, Europaparlamentariker (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT Inte här, inte i EU – var ska SD göra skillnad?

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimathotet

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

EU

Asien

Kina