Slöjförbud är ett tvång som drabbar flickorna

Slutreplik från L i Malmö om förbud mot slöja i skolan

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vid ett slöjförbud utsätts flickor för ännu starkare påtryckningar – å ena sidan från slöjförespråkare som kräver lojalitet och avståndstagande gentemot offentliga myndigheter, och å andra sidan från kommunen som kräver att slöjan ska av, skriver Sara Wettergren, skolkommunalråd (L).
Vid ett slöjförbud utsätts flickor för ännu starkare påtryckningar – å ena sidan från slöjförespråkare som kräver lojalitet och avståndstagande gentemot offentliga myndigheter, och å andra sidan från kommunen som kräver att slöjan ska av, skriver Sara Wettergren, skolkommunalråd (L).

DEBATT

SLUTREPLIK. Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) menar i en replik på mitt debattinlägg om slöjförbud i skolan att den muslimska slöjan representerar värderingar som kyskhetsnormer, könsapartheid, sexualisering av barn och kvinnoförtryck.

Det är en grov och inte särskilt konstruktiv generalisering. Men även om det i vissa fall skulle kunna förhålla sig just så, är det min bestämda uppfattning att det är förtrycket och förtryckarna som ska bekämpas, inte symbolen och de förtryckta.

Vid ett slöjförbud utsätts flickor för ännu starkare påtryckningar – å ena sidan från slöjförespråkare som kräver lojalitet och avståndstagande gentemot offentliga myndigheter, och å andra sidan från kommunen som kräver att slöjan ska av.

Båda sidor anser sig göra det för flickornas bästa, men resultatet blir att flickorna hamnar i kläm. Även förbud är trots allt en form av tvång.

Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour efterfrågar politiskt ledarskap för att få bukt med kvinnoförtryck. Låt oss då fokusera på politiska lösningar som verkligen ger resultat.

Jag är övertygad om att vägen till kvinnors frigörelse går genom utbildning, jobb och ekonomisk självständighet. I Frankrike, som införde slöjförbud i skolan 2004, visar erfarenheterna att flickor hoppade av eller slutade skolan tidigare.

Politiken borde snarare fokusera på att främja utbildning, arbeta brett och långsiktigt mot hedersförtryck samt avstå från att göra inskränkningar i religionsfriheten.

Jag var i mitt debattinlägg tydlig med att det största problemet med ett slöjförbud i skolan är att det är kontraproduktivt. Men jag reagerar ändå över att Sverigedemokraterna, i en fråga som rör skolan, vill bortse från Skolverkets bedömning att ett generellt slöjförbud inte är tillåtet då det strider mot religions- och yttrandefriheten.

Däremot hänvisar de till Europadomstolen som i tidigare fall gett slöjförbud rätt. Detta kan vara vanskligt, då det enligt Europadomstolen inte är tillåtet med regler som hindrar yttranden från en religion, men tillåter andras. Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour är mycket tydliga med att det är just den muslimska slöjan som är problemet.


Sara Wettergren, skolkommunalråd (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE