Bisarrt – och rejäla missar om droger, S

Replik från KD om narkotikapolitik

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Narkotikaproblemen är inte isolerade till en grupp eller en samhällsklass – problemen finns i hela Sverige, skriver Michael Anefur, Pia Steensland och Acko Ankarberg Johansson.
Foto: TT
Narkotikaproblemen är inte isolerade till en grupp eller en samhällsklass – problemen finns i hela Sverige, skriver Michael Anefur, Pia Steensland och Acko Ankarberg Johansson.

REPLIK. Äntligen tar regeringen steg för att skärpa arbetet mot den förödande narkotikabrottsligheten. När Brottsförebyggande rådet ska ta fram en uppdaterad lägesbild kommer den sannolikt visa att Stefan Löfvens bisarra påstående, att det är ungdomar i Djursholm och Danderyd som göder gängbrottsligheten, är felaktigt.

Narkotikaproblemen är inte isolerade till en grupp eller en samhällsklass – problemen finns i hela Sverige.

Socialminister Lena Hallengren (S) har meddelat att det ska tas fram en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Det var på tiden.

Tyvärr missar den något avgörande: strategin kommer främst att fokusera på att stoppa narkotikaanvändandet. Regeringen motiverar det med att unga både dricker och röker mindre. Det är givetvis glädjande att det är så.

Men om regeringen vill att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning får arbetet inte sättas på paus eller nedprioriteras. Vi ser exempelvis hur e-cigaretten blir allt mer populär och att användningen ökar bland unga.

Alkohol och tobak har en enorm hälsopåverkan och leder till stora samhällskostnader, inte bara ekonomiskt utan även i förstörda människoliv. Därför vore det förödande om regeringen prioriterade ned insatser som kan få bukt med dessa problem. Den måste också våga ta tag i det ökande spelberoendet i samhället.

Men det som är allra mest upprörande med regeringens nya narkotikapolitik är bristen på besked kring vård och behandling. Före sommaren beslutade riksdagen att ansvaret för att personer som lider av både beroendesjukdom och psykisk ohälsa ska bara ligga under en huvudman, till skillnad från i dag då svårt sjuka personer bollas mellan vård och socialtjänst. Men det nämner alltså inte regeringen med ett enda ord.

Väljarna kan lita på att Kristdemokraterna kommer att fortsätta kämpa för en politik där patientens behov står i fokus.  


Michael Anefur, riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson (KD)
Pia Steensland, riksdagsledamot, docent och beroendeforskare vid Karolinska Institutet (KD)
Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens Socialutskott (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE