Alla bilister över 45 bör genomgå syntest

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

NTF: Obligatoriska test och läkarundersökningar räddar liv

Foto: TT

DEBATT. Målet med nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken. Enligt ett riksdagsbeslut från 2009 ska antalet dödade i trafiken mellan 2007 och 2020 halveras. Vi är fortfarande långt ifrån att nå den visionen. År 2014 dog 275 människor på de svenska vägarna – 15 fler än året innan.

Arbetet med nollvisionen står i centrum på det årliga Tylösandsseminariet, som avslutades för en vecka sen. Där möts aktörer från myndigheter, företag och det civila samhället – nationellt, regionalt som kommunalt.

I år diskuterade Transportstyrelsen möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller för bilförare, för att identifiera personer som på grund av sjukdom, till exempel demens, inte längre bör köra bil. Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren sa att man skulle kunna tänka sig att ha läkarundersökningar med viss regelbundenhet vid vissa åldrar. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var inne på samma linje: ”Tanken att man får sitt körkort och har det livet ut, utan någon som helst kontroll, den kanske man ska utmana”.

NTF välkomnar att Transportstyrelsen och infrastrukturministern öppnar för möjligheterna att införa regelbundna läkarundersökningar men vi vill gå ett steg längre för en ökad trafiksäkerhet. Vi vill att man tar tillfället i akt och även ser över möjligheten att införa obligatoriska syntester för alla körkortsinnehavare över 45 år.

Med åldern försämras våra vitala synfunktioner. Studier visar att försämrad syn bland trafikanter utgör ett ökat trafiksäkerhetsproblem, och leder till fler olyckor i trafiken. Bländningskänslighet och därmed återställning av fullgott mörkerseende påverkas redan från 45 års ålder, det visar en studie från Karolinska Institutet, av med. dr. Fredrik Källmark. Vid mörkerkörning är kontrastseendet särskilt viktigt. Enligt Källmarks undersökning försämras kontrastseendet med åren och den största förändringen sker efter 65 års ålder.

Läkarkontroller och syntester är inte nytt i trafiken. De som söker om körkortstillstånd för första gången måste uppvisa ett synintyg och vid behov använda glasögon. I Norge och Finland krävs redan i dag läkarintyg inklusive kontroll av synen vid förnyelse av körkort för äldre personer. I Sverige måste alla yrkesförare från 45 års ålder genomgå en läkarundersökning, där synundersökning ingår, inför förnyelse av körkort.

Synundersökning i samband med körkortsförnyelse är en billig livförsäkring både för förare och för medtrafikanter. Genom att införa obligatoriska syntester vid förnyelse av alla körkort, inte bara yrkesförarnas, från 45 års ålder tar staten ansvar.

År 2012 gjorde försäkringsbolaget Trygg Hansa en undersökning som visade att 13 procent av bilförarna kör bil trots att de vet om att deras syn är så dålig att de inte borde köra över huvudtaget. Det huvudsakliga ansvaret för trafiksäkerheten bör ställas av staten. Bilförare bör kräva ett behovsanpassat regelverk.

Synfel har liknande konsekvenser som berusning: det blir svårt att läsa skyltar, koncentrationen faller och man blir trött. Att köra bil med dålig syn borde rimligen anses vara allvarligt för trafiksäkerheten. Det är därför svårt att förstå varför det finns invändningar mot syntester. Riksdagen står bakom nollvisionen och då måste politiker och myndigheter också fatta de beslut som gör att nollvisionen kan bli verklighet. Vår önskan är att Transportstyrelsen snarast tar in synperspektivet i arbetet med nollvisionen.

Det är en fråga om trafiksäkerhet och ytterst en fråga om att rädda liv.

Marie Nordén

NTF

Publicerad: