Vi behöver förbud mot alla religiösa friskolor

Liberala kvinnor: Barn ska inte stängas inne i en värld där bara ett synsätt accepteras

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att undantaget för religiösa friskolor tas bort och att all undervisning följer skollagen lika, skriver debattörerna Gulan Avci (L) och Frida Svensson (L).
Foto: Maskot
Det är dags att undantaget för religiösa friskolor tas bort och att all undervisning följer skollagen lika, skriver debattörerna Gulan Avci (L) och Frida Svensson (L).

DEBATT

DEBATT. I dag samlas liberaler från hela Sverige i Västerås till landsmöte. I tre dagar ska vi debattera och fatta beslut om Liberalernas politik för de kommande två åren. Många beslut kommer också ligga till grund för den politik som vi kommer att gå till val på nästa år.

Liberala Kvinnor har länge drivit frågan om att förbjuda religiösa friskolor eftersom att vi anser att de utgör ett stort problem för integrationen. Den analysen delas även av liberalerna. Trots det vill ledningen bara möta oss halva vägen och enbart sätta stopp för etablering av nya religiösa skolor. Det är en otydlig linje som inte adresserar hela problemet.

Därför har Liberala Kvinnor lagt en motion som ska behandlas i helgen. Partistyrelsen är splittrad i frågan. Nio ledamöter har reserverat sig till förmån för vårt förslag och vår förhoppning är att även landsmötesombuden stödjer vår motion.

I Sverige är grundregeln att all undervisning ska bedrivas på icke konfessionell grund. Men skollagen gör ett undantag för konfessionella (religiösa) friskolor. Det är dags att det undantaget tas bort och att skollagen gäller lika för alla skolor.

Debatten om de religiösa skolorna har pågått under många år. Tidigare var det de kristna skolorna som fick kritik. Men de senaste åren är det främst muslimska friskolor som varit i blåsväder.

I Al-Azharskolan i Järfälla tvingas flickorna att kliva på längst bak i skolbussen medan pojkar går på längst fram. I Al Noor Al-Islamiaskolan i Norrköping, får flickor och pojkar redan från årskurs 2 lära sig att de inte ska ta varandra i hand. De får inte heller sitta bredvid varandra i klassrummen. I Al-Azharskolan i Stockholm är undervisningen könssegregerad i ämnen som idrott, simundervisning, hem- och konsumentkunskap samt delar av biologilektionen. Allt detta strider mot läroplanens värdegrund om att alla barn ska behandlas jämlikt.

Liberalismen och utbildning har alltid gått hand i hand. Med kunskap och bildning blir varje individ en friare människa. Hon får större möjligheter att fatta sina egna val. Vi vill att våra skolor och den utbildning våra barn får i skolan ska leva upp till idealen om en god och objektiv utbildning.

Skolan ska vara ett forum där barn från olika kulturer och religioner kan mötas på samma villkor. En plats där barnen lär sig om sina mänskliga rättigheter, där åsikter bryts mot varandra, och där barnen upptäcker andra världar utanför sin egen. I stället riskerar nu de religiösa friskolorna att stänga inne barnen i en värld där det endast är den egna religionens synsätt som accepteras.

För liberalerna börjar integrationen i skolan. Det är i skolan som barn, oavsett bakgrund, ska få de verktyg de behöver för att själva välja väg i livet. I dag lever minst 100 000 unga i hedersförtryck. För dem kan skolan vara vägen till frigörelse där de själva ges makten över sina egna liv.

Självklart står vi upp för föräldrars rätt att se till att deras barn undervisas i deras religion. Men vi menar att detta inte ska ske i den statligt finansierade skolan. Alla människor har rätt till sin religionsutövning och det ska finnas gemensamma platser för troende att samlas på. Men skolan är inte den arenan.

Till syvende och sist handlar den här debatten om vi verkligen ska ha religiösa skolor i ett sekulärt och jämställd land som Sverige år 2017.

Vi hoppas att landsmötet tar ställning för en skola där alla barn får den undervisning och det stöd de behöver för att växa upp till självständiga individer. Det är vad svensk skola ska erbjuda. Inte könssegregation med hänvisning till föräldrars religiösa och kulturella uppfattningar.


Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor, ombud landsmötet (L)
Frida Svensson, integrationspolitisk talesperson Liberala Kvinnor, ombud landsmötet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE