Allt svårare få bostad – då växer frustrationen

Debattören: Bostadsmarknaden är i akut behov av reformer

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns ett akut behov av omfattande nationella reformer på bostadsområdet. Bostadsbrist slår mot företagandet, tillväxten, jobben och integrationen, skriver Dennis Wedin (M).
Foto: TT
Det finns ett akut behov av omfattande nationella reformer på bostadsområdet. Bostadsbrist slår mot företagandet, tillväxten, jobben och integrationen, skriver Dennis Wedin (M).

DEBATT

DEBATT. Bostadsmarknaden befinner sig i ett allvarligt läge. Vi har sedan hösten 2017 sett fallande bostadspriser i Sverige. Under nuvarande år har priserna stabiliserats, men Finansinspektionen menar att riskerna för en större nedgång på bostadsmarknaden fortsatt är förhöjd.

I Stockholm, där bostadsbristen är som störst och 636 000 personer står i bostadskön, var antalet påbörjade lägenheter i länet 43 procent färre första halvåret 2018 jämfört med första halvåret i fjol.

Nästan en fjärdedel av alla unga vuxna tvingas bo kvar hemma

Det finns ett akut behov av omfattande nationella reformer på bostadsområdet. Bostadsbrist slår mot företagandet, tillväxten, jobben och integrationen. Missnöjet och frustrationen växer bland ungdomar, småbarnsfamiljer och äldre som har fått allt svårare att hitta en bostad.

I Stockholms län har andelen trångbodda barnfamiljer ökat med nästan tio procentenheter sedan 80-talet, och idag är var tredje barnfamilj trångbodd. Vi ser även att nästan en fjärdedel av alla unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar på grund av bostadsbristen.

Det krävs omfattande nationella reformer för att kommunerna ska kunna bygga fler bostäder snabbare

Problemen på svensk bostadsmarknad är allvarliga. Kommunerna har ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar. I Stockholms stad har vi satt upp höga ambitioner för bostadsbyggandet med 10 000 klimatsmarta bostäder per år till 2025, varav hälften ska vara hyresrätter.

Samtidigt krävs omfattande nationella reformer för att kommunerna ska kunna bygga fler bostäder snabbare, och i slutänden till lägre boendekostnader. Sverige behöver därför en regering som har en reformagenda för bostadsmarknaden högt upp på dagordningen.

Jag efterfrågar som bostads- och fastighetsborgarråd för Stockholms stad bland annat följande nationella reformer:

  • Skrota onödiga regler. Vägen från idé till inflyttningsklar bostad måste bli avsevärt kortare. I dag är det en lång och krånglig process och många projekt försenas och fördyras. Därför måste nästa regering genomföra ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och av Boverkets byggregler så att bostadshus kan byggas snabbare, billigare och med större flexibilitet.

  • Se över flyttskatterna. Situationen på bostadsmarknaden kräver ökad rörlighet och bättre fungerande flyttkedjor. I ett första steg bör taket för uppskov tas bort och uppskovsräntan sänkas. Men för att öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet behöver även flyttskatterna ses över. Norge har en modell där unga har möjlighet att spara pengar till en egen bostad med separata och fördelaktiga villkor, det är något som skyndsamt bör utredas.

  • Gör det enklare att hyra ut i andra hand. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden är en viktig möjlighet att få ett mer effektivt utnyttjande av befintligt bestånd. Schablonavdraget bör höjas och andrahandsuthyrning skattebefrias för del av bostad, framför allt i de större städerna. Bostadsrättsinnehavarens ställning måste stärkas så att fler får tillåtelse att hyra ut sin bostad i andra hand.

  • Snabbutreda det senaste amorteringskravet. Svenskarnas skuldkvot ligger idag på en rekordhög nivå, och utgångspunkten måste fortsatt vara att minska hushållens skuldsättning. Den senaste skärpningen av amorteringskravet infördes vid en tidpunkt då marknaden redan var på nedgång, och kan ha bidragit till en dämpande effekt på Stockholms bostadsmarknad. Effekterna av amorteringskravet behöver därför noggrant utredas.

En ny regering behöver oavsett hur den ser ut, öka reformtempot. Annars är risken fler trångbodda småbarnsfamiljer, längre bostadsköer, färre unga som får sin första bostad och än större utmaningar för integrationen. Jag kommer lokalt att göra vad jag kan för att motverka detta, men jag behöver en reformvillig och handlingskraftig regering att samarbeta med.


Dennis Wedin (M), Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE