Svensk vård ska inte styras från Australien

Debattören: Lokalpolitiker fjäskar för utländska affärsintressen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska svensk sjukvård styras av kapitalister på andra sidan jordklotet? I dessa tider talas om vikten av ökad kontroll över samhällsviktiga funktioner. Ett första steg är att kasta ut vårdbolaget Ramsay från det svenska sjukvårdssystemet, skriver John Lapidus.
Foto: TT, Lisa Lapidus
Ska svensk sjukvård styras av kapitalister på andra sidan jordklotet? I dessa tider talas om vikten av ökad kontroll över samhällsviktiga funktioner. Ett första steg är att kasta ut vårdbolaget Ramsay från det svenska sjukvårdssystemet, skriver John Lapidus.

DEBATT. Capio har de flesta hört talas om. Men hur många vet att dessa hundratals kliniker styrs från Australien via Frankrike? Så är fallet sedan franska Ramsay Santé, ägt av australiska Ramsay Health Care, tog över koncernen för knappt två år sedan.

Den franske vd:n Pascal Roché har varit på rundtur i Sverige. Han kan tänka sig att köpa upp mer av den svenska sjukvården. Men först måste han fråga Australien. Där driver Ramsay flera vinstdrivande sjukhus som kännetecknas av noggrann sortering efter inkomst- och patientgrupp, exempelvis Privately insured patient, Repatriation patient, WorkCover patient, Third Party patient, Uninsured Patient och Overseas Patient.

På sina hemsidor betonar Ramsay-sjukhusen att ”Det är ytterst viktigt att du kommer till sjukhuset väl informerad om de ekonomiska konsekvenser som ditt besök kan få”. Det gäller i synnerhet om du är oförsäkrad men här finns även checklistor för andra patientgrupper, inklusive gruppen med privat försäkring.

Inte ens den som har privat sjukvårdsförsäkring kan känna sig trygg på Ramsays sjukhus. Här är några av sjukhusens frågor till just den gruppen: Kräver min försäkring att jag medfinansierar varje natt på sjukhuset? Utesluter min försäkring vissa behandlingar, till exempel hjärta, ortopedi eller rehabilitering? Finns det proteser eller andra material som används i kirurgin vilka inte täcks av min försäkring?

I den här riktningen agerar Ramsay även i Sverige. När avtalet med Capio Lundby sjukhus i Göteborg skulle förlängas vägrade Ramsay lämna anbud. Politikerna var rådvilla. Somliga ansåg att sjukhuset borde övergå i offentlig regi.

Men C, L, M, KD, MP och SD ville hellre tillmötesgå alla de krav som Ramsay ställde, bland annat att slippa be om tillstånd för att ta emot olika patientgrupper på olika villkor.

Avtalet skrevs om exakt så som Ramsay ville ha det. Men trots att Ramsay förhandlat bort punkten om att söka tillstånd för att bedriva ojämlik vård, så heter det fortfarande att ”Leverantören ska bedriva jämlik vård”.

Det är ett exempel på det hyckleri som präglar dessa avtal. Det står nu Ramsay fritt att blanda olika patientgrupper (försäkringskunder, offentligt finansierade patienter, privatbetalande) hej vilt, men regionens politiker och tjänstemän tycker att det ser trevligt ut med ett stycke om jämlik vård i avtalstexten.

Även Ramsay vill göra gott intryck. Det är ett av skälen till att man inte har bytt namn från Capio till Ramsay på de svenska klinikerna, för det är dumt att skylta med kopplingarna till franska och australiska vårdkapitalister.

För den som läser Capio Lundby sjukhus senaste årsredovisning är kopplingen däremot tydlig:

”Ramsay Générale de Santé (RGdS) har förvärvat 98,51 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio AB. RGdS har sitt säte i Paris i Frankrike och dess aktier är upptagna till handel på Euronext Paris. RGdS kontrolleras ytterst av Ramsay Health Care Ltd i Australien.”

Svenska lokalpolitiker fjäskar för utländska affärsintressen och flyttar makten allt längre ut i världen, allt längre bort från demokratiskt inflytande. Kristdemokrater pratar vitt och brett om sin vårdpolitik och Sverigedemokrater vurmar för allt som är svenskt, men ändå säljer de ut vår gemensamma vård till Australien.

Ska svensk sjukvård styras av kapitalister på andra sidan jordklotet? I dessa tider talas om vikten av ökad kontroll över samhällsviktiga funktioner. Ett första steg är att kasta ut Ramsay från det svenska sjukvårdssystemet.


John Lapidus, forskare ekonomisk historia Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE