Äntligen erkänns sveket om pensionerna

Slutreplik från Jan Hagberg om pensionssystemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-07-13

Pensionsarbetsgruppen gjorde alltså i ett enda penndrag det kollektivavtalade pensionstillägget värdelöst, via en minskning av den allmänna pensionen! Det har tagit 25 år att få fram detta erkännande – från en av de ansvariga politikerna. Men nu är det sagt och bevisat, skriver Jan Hagberg, pensionerad chefaktuarie och teknologie doktor.

REPLIK. Bo Könberg, socialförsäkringsminister i Bildtregeringen och ordförande i den pensionsarbetsgrupp (PAG), som konstruerade det nuvarande pensionssystemet har reagerat (1/7) min pensionsartikel (26/6). Och likaså Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten (6/7).

Ingen av dem har dock något att säga om det jag pekade på – nämligen konsekvensen av att dagens pensionärer berövats minst 50 miljarder kronor, årligen. Vilket till en inte oväsentlig del sammanhänger med införandet av PPM-systemet.

Sett över åren blir detta till gigantiska, närmast obegripligt stora belopp under den tid det nuvarande systemet varit i kraft!

Daniel Barr och Bo Könberg blir i stället så lyckliga över premiepensionens stora värdetillväxt.
Men de nämner inte med ett ord att denna tillväxt ligger i orealiserade marknadsvärden på tillgångarna. Vad pensionen blir när tilldelning och påföljande utbetalning ska ske, någon gång i framtiden, vet ingen – inte minst mot bakgrund av de finansiella stormar som lurar runt hörnet. Några garantier om värdebeständighet finns inte.

Vad vi med säkerhet vet är att dagens pensionärer år 2021 tilldelades ungefär 16,5 miljarder kronor från PPM-systemet, enligt Orange Rapport 2021 – av de knappt 350 miljarder som utbetalades i allmän pension det året.
Det vill säga för dagens pensionärer en struntsumma i plånboken och en struntsumma av PPM-systemets totalt fonderade medel, relativt sett.


Bo Könbergs svar är oerhört intressant också ur en helt annan aspekt. Det innehåller verkligen politiskt sprängstoff. Han skriver ordagrant: ”Den nivå som överenskoms var 18,5 procent. Valet av nivå påverkades förstås av vetskapen att cirka 9 av 10 löntagare hade tjänstepension.”

Den överenskomna avgiftsnivån 18,5 procent (som i praktiken blev lägre) sattes alltså enligt Könberg på grunden att 90 procent av löntagarna förutsattes ha en tjänstepension som ett tillägg till den allmänna pensionen – betalad genom löneavstående i kollektivavtalsförhandlingar.

Pensionsarbetsgruppen gjorde alltså i ett enda penndrag det kollektivavtalade pensionstillägget värdelöst, via en minskning av den allmänna pensionen! Det har tagit 25 år att få fram detta erkännande – från en av de ansvariga politikerna. Men nu är det sagt och bevisat.
För dagens pensionärer är det en ren konfiskering av rättigheter intjänade på arbetsmarknaden – om inte formellt så reellt. Och detta för att skapa ett ekonomiskt utrymme att lägga in i PPM-systemet som faller ut först lång senare – och för dagens yngre generationer, om 50 – 70 år. Tala om blåsning!

Varken Könberg eller Barr diskuterar i sina debattartiklar sålunda orsakerna till de låga pensionerna i dag. Det vill säga bristerna i dagens allmänna pensionssystem.

Som jag från början sa: Inför man dubbla pensionssystem (inkomstpension och premiepension) måste man antingen öka avgifterna för att bevara pensionsnivån – eller minska pensionerna för dagens pensionärer om avgiftsnivån behålls. Ansvariga politiker valde det senare och Könberg förklarar hur.

Frågan till Könberg och Barr blir sålunda: Hur kan ni anse det rimligt – att som skett – dra undan minst 50 miljarder i utbetalningar, årligen, från dagens pensionärer – för att skapa de i dag närmast fiktiva värden vars framtida utfall är alldeles okänt? Det är enbart en lek med siffror.
Och det är dagens pensioner som vi måste diskutera. För situationen är akut.
Jan Hagberg, pensionerad chefaktuarie och teknologie doktor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS VIDARE