Coronakrisen ökar våld mot kvinnor och barn

Centerpartiet: Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnorättsorganisationer från hela världen larmar nu om att situationen för många våldsutsatta förvärras i samband med att människor uppmanas att hålla sig inne och isoleras, skriver Anders W Jonsson och Sofia Jarl.
Foto: GETTY
Kvinnorättsorganisationer från hela världen larmar nu om att situationen för många våldsutsatta förvärras i samband med att människor uppmanas att hålla sig inne och isoleras, skriver Anders W Jonsson och Sofia Jarl.

DEBATT. Nästan 7 av 10 kvinnor som mördades i Sverige förra året mördades av sin partner. När mer tid spenderas i hemmet till följd av coronavirusets framfart riskerar siffrorna för 2020 att bli högre. Nu kommer även rapporter om att sexualbrotten mot barn på nätet ökar. För att vända utvecklingen måste riksdagen agera.

Kvinnorättsorganisationer från hela världen larmar nu om att situationen för många våldsutsatta förvärras i samband med att människor uppmanas att hålla sig inne och isoleras.

I Kina kan utvecklingen nu kvantifieras. Under februari, då det rådde utegångsförbud på flera platser ökade våldet i nära relationer kraftigt. På vissa håll i Kina har antalet anmälningar mer än tredubblats jämfört med samma månad förra året.

Samtidigt har organisationer som Unicef, Ecpat och Friends varnat för att sexualbrotten mot barn kunnat öka som en följd av att barn inte går i skolan.

Nu bekräftar polisen detsamma. Sexualbrotten mot barn ökar. Det handlar dels om att förövare i högre utsträckning tar kontakt med barn för att utnyttja dem sexuellt, och dels om att förövare delar mer övergreppsmaterial på nätet.

Genom Centerpartiets samarbete med regeringen och Liberalerna har vi kunnat få fram satsningar på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld om 127,5 miljoner kronor för 2020. En stor del av dessa satsningar går till metod- och kunskapsstöd till främst kommuner och regioner men även ideella föreningar och kvinnojourer.

Detta är bra och angelägna satsningar men mer behövs, i synnerhet i ljuset av de utmaningar vi möter just nu.

Centerpartiet vill höja straffsatsen för grov kvinnofridskränkning. Polisen har föreslagit att minimistraffet höjs från 9 månader till 12 månader vilket vi står bakom.

Vi vill också att en förälder som använt dödligt våld mot det andra barnets förälder inte som idag ska kunna få ensam vårdnad om barnet. Vi vill också kriminalisera kontrollerande beteenden – en form av psykisk misshandel som inom en relation inte sällan senare leder till fysisk misshandel.

Vi vill också att polisen i högre grad ska prioritera utredningar av sexualbrott och stärka hela rättskedjan för att fler ska fällas för de brott de begår.

I dag leder alltför få våldtäktsfall till åtal. Centerpartiet vill att samhället ska ta krafttag mot sexualbrott och brott mot barn. Vi har presenterat en rad förslag för att möta dessa brott och övergrepp.

Bland annat vill vi höja straffen för samtliga våldtäktsbrott, slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och förlänga den för övriga sexualbrott. Vi vill också att det ska bli enklare att säga upp personal som begår sexuella övergrepp.

Det finns i dag en utmaning i att domstolarna, trots upprepade lagändringar, inte använder hela straffskalan ens i ärenden där detta tycks uppenbart.

Till exempel kan nämnas ett fall där grovt barnpornografibrott, vilket kan leda till sex års fängelse, endast ledde till två år och åtta månader trots innehav av tiotusentals särskilt hänsynslösa bilder och hundratals filmer.

Lagstiftaren har tidigare gjort ändringar som syftat till att skärpa straffen, utan att ändringarna gett effekt. Vi vill se ytterligare en översyn av lagstiftningen för att nå en tydlig förändring i straffmätningen.

Centerpartiet är fast beslutet att skapa ett mer säkert, jämställt och tryggt Sverige- för alla.

Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Dessa förslag är ett steg på vägen.


Anders W Jonsson, vikarierande partiledare C
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad: