Testa pappan – då kan han vara med på BB

KD: Regeringen måste göra mer för att stötta gravida i pandemin

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD föreslår att alla pappor testas för covid-19 och att gravida ska få ersättning för att kunna vara hemma i slutet av graviditeten om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån, skriver Ebba Busch, Acko Ankarberg Johansson, Desirée Pethrus och Sarah Havneraas.
Foto: GETTY
KD föreslår att alla pappor testas för covid-19 och att gravida ska få ersättning för att kunna vara hemma i slutet av graviditeten om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån, skriver Ebba Busch, Acko Ankarberg Johansson, Desirée Pethrus och Sarah Havneraas.

DEBATT

DEBATT. Barnmorskor och psykologer larmar om en ökad oro och otrygghet bland gravida och nyblivna mammor på grund av coronapandemin. Det handlar om alltifrån rädslan för att smittas under graviditeten till oro över att inte få ha med pappan vid ultraljudet och förlossningen.

Coronapandemin påverkar gravida både direkt och indirekt. Den ökade smittspridningen gör att frågan är ännu mer aktuell.

Kristdemokraterna föreslår därför att alla pappor testas för covid-19 och att gravida ska få ersättning för att kunna vara hemma i slutet av graviditeten om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

I flera regioner säger man i dag blankt nej till att pappan ska få vara med vid ultraljud, vändningsförsök eller på BB. Det här har påverkat gravida negativt. Psykologer som arbetar inom mödravården och barnmorskor möter alltfler gravida och nyförlösta mammor som känner en ökad otrygghet och ensamhet.

Det är både en oro inför att behöva gå igenom förlossningen själv och avsaknad av ett känslomässigt och praktiskt stöd då papporna inte får vara med.

Barnmorskeförbundet berättar om att barnmorskor inte hinner med att stödja nyförlösta och nyopererade kvinnor, något som papporna tidigare har gjort. Fler personer rör sig också kring mamman och barnet på BB vilket ökar risken för smittspridning.

Situationen har lett till att nyblivna mammor åker hem för tidigt med risker för sin egen och barnets hälsa. Vi anser att pappor återigen måste kunna vara med på BB. Genom testning av partnern kan detta möjliggöras.  

Även om de flesta gravida som har covid-19 saknar symptom finns också förhöjda risker för de som har smittats. Studier från Karolinska Institutet och internationell forskning visar att infekterade kvinnor oftare får havandeskapsförgiftning, föder för tidigt eller behöver intensivvårdas.

Riskfaktorer som exempelvis hög ålder eller hög vikt leder även till mer allvarliga sjukdomstillstånd och det är vanligare att bebisen behöver vårdas på neonatalavdelning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida från vecka 36 ska vara extra försiktiga och undvika smitta. Enligt Arbetsmiljöverket ska gravida inte heller ha arbetsuppgifter där de kan utsättas för smitta.

Trots myndigheternas rekommendationer om extra försiktighet och trots forskning om ökade risker för gravida som får covid-19, räknas gravida märkligt nog inte som en riskgrupp.

Redan i mars stred Kristdemokraterna för att gravida skulle räknas som riskgrupp och kunna få ersättning för att vara hemma för att undvika smitta. Regeringen sa nej. I dag får gravida som är rädda för smittas i stället ta av sin föräldrapenning.

Även de gravida som faktiskt har rätt att få graviditetspenning för att de riskerar att smittas på arbetsplatsen, har enligt Barnmorskeförbundet inte alltid fått det.

Nu ökar smittspridningen samtidigt som riskerna för gravida som smittas med covid-19 fortfarande inte är klarlagda. Som en försiktighetsåtgärd behöver gravida kunna få utökad rätt till ersättning för att inte utsättas för smitta. Motivet är att minska risken för att gravida ”tar med smitta in till förlossningen”.

Kristdemokraterna föreslår följande för att öka tryggheten för gravida och deras familjer under coronapandemin:

  • Inför en testning av covid-19 på partnern för att möjliggöra att gravida och nyblivna mammor får känslomässigt och praktiskt stöd på exempelvis BB. Frivillig isolering i hemmet före förlossning skulle också kunna införas.

  • Möjliggör för gravida att i slutet av graviditeten kunna få ersättning för att vara hemma och skydda sig från smitta. Nuvarande graviditetspenning utvidgas till att vara generell under den sista månaden i graviditeten.

Att kunna känna trygghet under graviditeten berör över 100 000 kvinnor som föder barn varje år. Tyvärr så verkar regeringen ha lämnat walk-over i frågan. Väldigt lite har gjorts för att stötta gravida och nyblivna mammor under coronapandemin.

Oron bland gravida har därför ökat och Kristdemokraterna tar detta på största allvar. Pappor behöver nu få vara mer delaktiga och gravida ska kunna få ersättning för att undvika smitta. Vad gör regeringen?


Ebba Busch, partiledare, Kristdemokraterna
Acko Ankarberg Johansson, ordförande riksdagens socialutskott, Kristdemokraterna
Desirée Pethrus, jämställdhetspolitisk talesperson Kristdemokraterna
Sarah Havneraas, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE