Din sjukvårdspolitik är skenhelig, Busch Thor

Debattören: KD säger en sak – och menar en annan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD och Ebba Busch Thor stoltserar med att ”hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd” och samtidigt försvagar partiet dessa bärande element i den svenska välfärdsmodellen, skriver John Lapidus.
Foto: TT, CAROLINA BYRMO (Montage)
KD och Ebba Busch Thor stoltserar med att ”hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd” och samtidigt försvagar partiet dessa bärande element i den svenska välfärdsmodellen, skriver John Lapidus.

REPLIK. Ebba Busch Thor har gjort KD till ledande sjukvårdsparti med allmänna utsagor som alla är överens om. Du ska kunna lita på vården. Det är viktigt med sjukvård.

Genom sådana fraser har hon tagit täten i vårdfrågan, men egentligen vet vi inte ett smack om hennes sjukvårdspolitik.

Kanske får vi veta mer om sjukvårdspolitiken framöver. Till toppositioner har återrekryterats ett par opinionsbildare som brukar tala ur skägget. Johan Ingerö ondgör sig över hur Olof Palme ”socialiserade sjukvården”, ett begrepp som Trump och andra republikaner brukar använda för att varna för demokrater som vill göra den amerikanska vården en smula mer människovärdig. Per Gudmundson talar sig varm för att ”inte bara tillåta utan också att bejaka framväxten av privata komplement, finansierade av den enskilde”.

Under en herrans massa år har KD just bejakat utvecklingen mot en mer ojämlik sjukvård via ökad halvprivat finansiering. I egenskap av socialminister rev Göran Hägglund genast upp den stopplag som skulle förhindra gräddfiler, de som nu är ett naturligt inslag i svensk sjukvård.

Vi har således fått mängder av kliniker med två köer till sina mottagningar, en snabbkö för försäkringskunder och en långsam för alla andra. Det finns rent av sjukhus som rekryterar specialister från det offentliga till avdelningar som stänger ute offentligt finansierade patienter.

I riksdagsdebatterna lyckades den jovialiske Hägglund med konststycket att vara motståndare till gräddfiler i vården, samtidigt som han motsatte sig varje försök att inskränka deras utbredning.

Det går inte ihop. Det är skenheligt.

På liknande sätt förhåller det sig i dag. KD stoltserar med att ”hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd” och samtidigt försvagar partiet dessa bärande element i den svenska välfärdsmodellen.

Ett exempel är den nya lagen om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, ett litet men principiellt viktigt steg för att motverka ytterligare amerikanisering av svensk sjukvård.

KD är stenhårda motståndare till lagen. Så menar ovan nämnde Gudmundson att staten straffbeskattar den enskilde som får ”betala en tredje gång för samma välfärdstjänst”, medan Ingerö drar till med att vi medborgare behandlas som en ”ekonomisk Särimner, som kan både dubbel- och trippelbeskattas för en och samma tjänst”.

I sin iver att främja ”privata” försäkringar räknar Gudmundson och Ingerö fel. Vad lagen betyder är att försäkringstagarna nu får betala en större del av sina försäkringar ur egen ficka, det vill säga att skattebetalarna inte sponsrar dem riktigt lika mycket som tidigare.

Med den nya lagen får den som väljer att teckna försäkring därför betala knappt två (definitivt inte tre) gånger för vården.

För att främja det halvprivata vårdsystemet krävs överdrifter och mytbildning av olika slag, helst sådant som får oss att tappa all tilltro till den solidariska finansiering som KD samtidigt påstår sig värna.

Det är Gudmundsons och Ingerös paradgren. Gudmundson dömer ut offentlig vård helt och hållet och Ingerö menar, i en svåröverträffad mening om den i internationell jämförelse trots allt relativt välfungerande svenska vården, att ”Det är nästan femtio år sedan Olof Palme socialiserade sjukvården, men det katastrofala utfallet förföljer oss än idag”.

KD säger en sak och menar en annan, eller tvärtom. KD är ett konservativt parti som verkar för radikala förändringar. Det är hög tid att syna Ebba Busch Thor och hennes skenheliga sjukvårdspolitik.


John Lapidus, doktor i ekonomisk historia och författare till boken ”Vårdstölden”


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE