Allmännyttan borde inte säljas ut, Bolund

Debattörerna: Staten behöver ta ett större ansvar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bostadsbristen är alarmerande och när allmännyttan säljs blir hyresbeståndet dyrare. Trots detta väljer ett flertal av landets kommuner att sälja ut sina bostäder, skriver Marie Linder, Martin Hofverberg och Julia Synnelius.
Foto: TT, KRISTIAN POHL
Bostadsbristen är alarmerande och när allmännyttan säljs blir hyresbeståndet dyrare. Trots detta väljer ett flertal av landets kommuner att sälja ut sina bostäder, skriver Marie Linder, Martin Hofverberg och Julia Synnelius.

DEBATT

DEBATT. Bolund, landets invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Vi möts alltför ofta av hyresgäster som inte har råd att efterfråga en bostad. Många tvingas in i en osäker andrahandsmarknad.

Hyresgästföreningen föreslår därför att staten, utöver investeringsstödet ska införa en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya bostäder som folk har råd att efterfråga.

I dag är allmännyttan den enda aktören på bostadsmarknaden med ett delvis annat syfte än att ge avkastning på kapital åt sina ägare.

Att den aktören gradvis får en försvagad ställning när beståndet säljs ut, och därtill säljer sina billigaste lägenheter, riskerar att göra en redan svår situation ännu svårare. Nämligen att allt större grupper inte kan efterfråga en allt större andel av bostäderna, för att de inte har råd. Det försvårar också det bostadsförsörjningsansvar kommunerna har enligt lag.

Trots detta väljer ändå ett flertal av landets kommuner att sälja ut sina allmännyttiga bostäder. Och trots en alarmerande bostadsbrist. Men, till vilken nytta?

När allmännyttan säljs blir hyresbeståndet dyrare.

När allmännyttiga hyresrätter ombildas till bostadsrätter försvinner dessa bostäder ur kommunens bestånd och andelen billiga hyresrätter sjunker omgående.

Vid försäljning till en privat hyresvärd förblir dom kvar i hyresrättsbeståndet, men kommunen mister möjligheten att påverka hur förvaltningen av bostäderna sköts.

De senaste årens utveckling har visat att privata hyresvärdar, inte minst sådana som är ägda av riskkapitalbolag, tenderar att köpa billiga bostäder och genomföra standardhöjande åtgärder i syfte att maximera hyresnivåerna. Därmed bidrar försäljningen av dessa bostäder också att andelen dyra hyreslägenheter ökar. 

Det finns flera tecken på att det finanspolitiska ramverket inte är anpassat för de många utmaningar som kommunerna står inför när det kommer till bostadsbyggande.

Rimligheten kan ifrågasättas, borde inte staten kunna ta på sig en del av ansvaret för kommande investeringar och skulder?

Hyresgästföreningen var de enda som drev investeringsstöd 2014 och nu är det verklighet. Det är viktigt för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande för hyresbostäder till rimlig kostnad.

Men staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet, både gentemot kommunerna och gentemot branschen. Därför föreslår vi två satsningar:

En Kommunal byggbonus 2.0, budgeterad till 5 miljarder årligen. Vi vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljningar av kommunala tillgångar. För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor: 

  • Riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod.

  • En översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod.

  • Inte ha avyttrat mer än 10 % av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 procent.
    En detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste tolvmånadsperioden.

Ju fler bostäder i detaljplan, desto större andel av stödet ska betalas ut till kommunen i fråga. 

Förmånliga bygglån. Det är ett effektivt sätt för staten att förmå marknaden, inklusive allmännyttan, att bygga mer, genom att ta över en del av risken. Att erbjuda statliga lån till förmånliga räntor gör att fler kan och vill bygga. 

Vi vill åstadkomma en större debatt, där beslut om försäljningar som är motiverade med kommunernas skuldsättning inte går igenom utan att ifrågasättas.  

Samtidigt kräver vi ett finansiellt stöd från staten för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få detta stöd på plats.


Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Martin Hofverberg, chefsekonom
Julia Synnelius, utredare för rapporten ”Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?”


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE