Sjöfarten är reglerad – men kan bli bättre

Replik från sjöfartsbranschen om miljözoner på vatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det som är nödvändigt är att påverka all sjöfart och då sjöfarten är global i sin natur måste regelverken också vara globala, skriver Rikard Engström, Fredrik Larsson och Henrik Börjesson.
Foto: TT
Det som är nödvändigt är att påverka all sjöfart och då sjöfarten är global i sin natur måste regelverken också vara globala, skriver Rikard Engström, Fredrik Larsson och Henrik Börjesson.

REPLIK. Branschorganisationerna Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna är positiva till tuffare krav men de måste utformas så att de uppmuntrar till utveckling.

Sjöfarten styrs av ett internationellt regelverk som beslutas av FN-organisationen IMO. Sjöfarten har klimatavtal, ett regelverk för svavel- och kväveutsläpp, barlastvatten och ett regelverk för energieffektivisering.

Ett mellanstatligt organ, HELCOM, sätter ytterligare krav inom Östersjön på sophantering, nybyggnation och extra hårda regler för svavelutsläpp.

Det stämmer alltså inte att sjöfarten är oreglerad. Det som är nödvändigt är att påverka all sjöfart och då sjöfarten är global i sin natur måste regelverken också vara globala.

Den svenska sjöfartsnäringen har av OECD blivit uppmärksammade för det hållbarhetsarbete som görs; exempelvis vad gäller bränslen, eco-driving, teknik och skrovkonstruktion. Rederier som Viking Line använder både gas och rotorsegel, ForeSea kör redan i dag med batterier mellan Helsingborg och Helsingör och Stena testar batterier och metanol.

Andra rederier använder sig av LNG som möjliggör för biogas – och nollutsläpp – så fort detta finns tillgängligt. LNG i sig minskar enligt institutet IVL de samhällsekonomiska kostnaderna med 2,2 miljoner euro för ett fartyg. Till detta skall tilläggas att färjorna på bred front ansluter sig till landström när de ligger till kaj.

2019 skrev Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar en ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft”. I den har lösningar för att uppnå klimatmålen identifierats; exempelvis finansiella instrument, ökad satsning på forskning och innovation och produktion av biogas som möjliggör nollutsläpp, men också reducering av skatt på landel även för fartyg under 400 brutto.

Städer och kommuner måste bygga möjligheter för eldriven fartygstrafik genom bland annat elkraft till landanslutningar samt landsting och kommuner bör vid upphandlingar av fartygstrafik dels ställa högre krav på fossilfri drift, men också budgetera och finansiera den högre kostnaden som det innebär.


Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart
Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig Svensk Sjöfart
Henrik Börjesson, vd Skärgårdsredarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE