Det är inte friskolorna som är problemet

Replik från SD om regeringens skolpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolans problem beror inte på friskolorna. De beror på en handlingsförlamad regering som inte förmår stå upp för kunskap och skapa trygga läromiljöer. Replik från Patrick Reslow, SD.
Skolans problem beror inte på friskolorna. De beror på en handlingsförlamad regering som inte förmår stå upp för kunskap och skapa trygga läromiljöer. Replik från Patrick Reslow, SD.

REPLIK. Mörkläggning. Det finns nog inget bättre ord att beskriva den oseriösa skolpolitiska debatt som Socialdemokraterna, med skolminister Lina Axelsson Kihlblom i spetsen, för i såväl riksdagens kammare som i diverse medier runt om i landet.

Senast i raden är skolministerns utspel den 15 april, där friskolorna åter målas ut som roten till allt ont. Det är nästan så att man undrar om socialdemokratiska ministrar någonsin rör sig utanför Rosenbads skyddande murar?

Svensk skola har under flera år haft omfattande problem. Det handlar om stökiga klassrum, total avsaknad av respekt gentemot lärare och andra vuxna i skolan, bristande disciplin, våld mot lärare och andra elever, sexuella trakasserier, mobbning samt etniska och religiösa motsättningar, men också om fallande kunskapsresultat över tid med en stor grupp elever som inte når upp till kunskapsmålen.

Det här beror inte på friskolorna. Det beror på en handlingsförlamad regering som inte förmår stå upp för kunskap och skapa trygga läromiljöer.

Den som inte förstår att elever väljer bort denna typ av arbetsmiljö har nog ett och annat att fundera över. Anledningen till att friskolorna ökar i popularitet beror inte bara på den självklara rätten för elever och föräldrar att själva välja skola, utan framför allt på att det finns alldeles för många skolor som inte håller måttet.

Den är uppenbart att skolministern av taktiska skäl vill flytta debatten till att handla om något som inte avser de verkliga problemen i svensk skola.

Regeringen har också varit tydlig med att det är socialdemokratiska politiker som framöver ska ha fullt inflytande över skolvalet, inte elever och föräldrar.

Sverigedemokraterna vill se en skola där kunskap och bildning står i centrum. För att lyckas med det måste läroplanerna reformeras, ämnesplaner och kursplaner ses över, lärarutbildningen reformeras och kraftfulla verktyg för lärarna att upprätthålla ordning i klassrummen införas.

Dessutom är kommunaliseringen av skolan – ännu ett stort socialdemokratiskt misstag – den största anledningen till att skolan brister i likvärdighet. Just därför vill vi se ett statligt huvudmannaskap.

Det är dessa frågor debatten borde handla om. Att S inte förstår detta är bara ytterligare ett kvitto på att svensk skola behöver en ny regering i höst.


Patrick Reslow, gruppledare för Sverigedemokraterna i utbildningsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE