SVT:s nätsatsning ett hot mot journalistiken

Debattören: Orimligt att public service använder licenspengar för att konkurrera ut andra medier

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska det finnas en legitimitet för public service måste det också finnas en insikt om att SVT, SR och UR har en särställning till de övriga medierna, skriver Edward Riedl.
Foto: Henrik Montgomery
Ska det finnas en legitimitet för public service måste det också finnas en insikt om att SVT, SR och UR har en särställning till de övriga medierna, skriver Edward Riedl.

DEBATT

DEBATT. Det är orimligt att SVT och public service använder licenspengar för att konkurrera ut de icke offentliga medierna på internet. Inte minst eftersom alla i Sverige i praktiken är skyldiga att betala dessa licenspengar på ett sätt som är jämförbart med en skatt.

Det offentliga stödet till public service där vi i dag betalar in licenspengar för att finansiera SVT, UR och SR är till för att alla medborgare ska kunna få ta del av trovärdig journalistik och säkerställa en hög kvalitet. Använder public service sin unika särställning på mediemarknaden för att konkurrera ut de icke offentliga mediabolagen så blir det i slutändan färre journalister, mindre mångfald från fristående nyhetsredaktioner och mindre kvalitativ journalistik. Då urholkas också förtroendet för den modell vi har i dag.

Public service får varje år in drygt 8 miljarder kronor för att producera tv och radio. Tidningarna runt om i Sverige ska i praktiken leva på annonsering, intäkter från tidningsförsäljning och i viss mån ett visst presstöd från staten.

Så länge det inte sker på samma marknad fungerar detta samspel relativt väl och bidrar till mångfald av kvalitativ journalistik. I takt med att tidningarna får en allt större del av sin affär på internet blir den nuvarande ordningen allt mer orimlig.

Tidningarna försöker sälja abonnemang på internet och möter där konkurrens av public service som inte behöver dra in egna pengar utan helt enkelt kan leva på sina licenspengar.

När SVT nu går hårt in på internet så förändras nuvarande modell i grunden och det måste vi hantera. I annat fall riskerar vi att få färre granskande journalister och färre nyhetsredaktioner.

På DN Debatt den 9 februari kunde vi läsa hur Jeanette Gustafsdotter, TU, och Sofia Olsson Olsén, Aftonbladet menar att ”SVT tänjer på reglerna och snedvrider konkurrensen”. Debattörerna hävdar att SVT utnyttjar sin ekonomiska styrka från skattebetalarnas pengar till att konkurrera ut de övriga mediabolagen från den nya digitala arenan. I dag är exempelvis Facebook den vanligaste källan till nyhetsinformation bland ungdomar och internet har gått om vanlig tv.

Att SVT tar steget in i digitaliseringen är möjligen en naturlig utveckling. Men samtidigt ändras spelreglerna i grunden för den modell vi varit vana vid.

För några år sedan presenterades en internationell studie som visar ett samband mellan stark public service och ett högt valdeltagande men också att högerextremismen är lägre i länder med stabila public service-institutioner. Studien pekade också på hur en hög trovärdighet för public service även påverkar privata medieaktörer i positiv riktning.

Alternativet till ett högt förtroende för media ser vi varje dag ifrån allt för många andra länder, inte minst från andra sidan Atlanten.

Ska det finnas en legitimitet för public service måste det också finnas en insikt om att SVT, SR och UR har en särställning till de övriga medierna men också ett ansvar att inte allt för hårt ta marknadsandelar från de som inte på lika sätt har samma ekonomiska möjligheter via statens plånbok.

Dock är det främst kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes uppgift att framföra det här budskapet i nuläget.   

Jag har därför ställt sex interpellationer till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gällande vilken roll SVT och public service egentligen ska ta och om licenspengarna verkligen ska användas till att konkurrera med övriga mediabolag på internet.

Jag vill att vi på allvar tar en seriös och grundlig debatt om hur vi ska säkerställa att vi har många granskande journalister på många olika och med varandra konkurrerande nyhetsredaktioner för att få mer och inte mindre kvalitativ journalistik.


Edward Riedl, riksdagsledamot (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: