Inga skäl att generellt avstå hyreshöjningar

Replik från Allmännyttan och Fastighetsägarna om hyresförhandlingarna och pandemin

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ser inte att det finns skäl att generellt avstå från hyresjusteringar för 2021, skriver Anders Nordstrand och Anders Holmestig.
Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ser inte att det finns skäl att generellt avstå från hyresjusteringar för 2021, skriver Anders Nordstrand och Anders Holmestig.

DEBATT

REPLIK. Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder skriver att hyresvärdar bör avstå från hyreshöjning nästa år för att coronapandemin slagit hårt mot hyresgästernas ekonomi. 

Vi vill inleda med att klargöra att vi har full respekt för att personer som drabbats av pandemin och fått en försämrad ekonomi befinner sig i en svår situation. Samtidigt är det viktigt att slå fast att situationen ser oerhört olika ut för olika hushåll och på olika orter och att det inte går att generalisera.

Vi ser att de flesta hyresgästers hyresbetalningsförmåga inte påverkats av pandemin och enligt Kronofogdens statistik har antalet vräkningar i landet minskat med 12 procent under första halvåret i år, jämfört med 2019. Därför är det bättre att de som faktiskt drabbas tar del av samhällets stöd i form av bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd än att samtliga hyresgäster får en oförändrad hyra.

Regeringen har dessutom utverkat riktade stöd som underlättar för hushållen att klara sina boendekostnader.

Hyresgästföreningen har rätt i att pandemin har lett till ett kraftigt produktionsfall i den svenska ekonomin under första delen av 2020. Detta produktionsfall har dock, tack vare kraftfulla stödåtgärder, inte drabbat hushåll och företag i samma utsträckning. Nu ser vi också att konjunkturen har bottnat och börjat växa i igen.

För att vi långsiktigt ska kunna upprätthålla en god boendestandard måste hyresutvecklingen gå i takt med den samhällsekonomiska utvecklingen på den ort som fastigheterna finns. Därför är det viktigt att parterna tar ansvar och förhandlar just utifrån de lokala förhållandena. Det handlar om att beakta exempelvis taxehöjningar som fastighetsägaren inte kan påverka.

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ser alltså inte att det finns skäl att generellt avstå från hyresjusteringar för 2021.


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE