Kyrkan ska inte vara en vänsterliberal megafon

SD: Ni förminskar svenskars tolkning av kristna värderingar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi anser inte att Svenska kyrkan bör användas som ett politiskt slagträ, den ska i stället värna om gudstjänst, undervisning, mission och diakoni, utifrån kristen tro och tradition, skriver Aron Emilsson och Julia Kronlid.
Vi anser inte att Svenska kyrkan bör användas som ett politiskt slagträ, den ska i stället värna om gudstjänst, undervisning, mission och diakoni, utifrån kristen tro och tradition, skriver Aron Emilsson och Julia Kronlid.

REPLIK. Anna Ardin och Ingalill Dahlgren-Nyberg från Socialdemokrater för tro och solidaritet slänger förvirrat osakliga anklagelser runt omkring sig när de kritiserar socialkonservativa partier för att värna om vår kristna historia, tro och tradition.

Att Socialdemokrater anser sig ha ensamrätt på kristna värderingar samtidigt som de anklagar andra för att politisera kyrkan klingar falskt, särskilt när deras egen trovärdighet i frågan är förbrukad.

Att debattörernas S-förening, Tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen), haft tvivelaktiga samarbeten med organisationer som missaktar mycket av det som kristendomen står för är problematiskt av flera skäl. 1999 slöt de exempelvis ett samarbetsavtal med Sveriges Muslimska Råd (SMR) där det beslutades att S-föreningen skulle hjälpa SMR att få inflytande över svensk politik, genom bland annat kvotering av muslimska representanter på Socialdemokratiska vallistor.

Detta trots tydliga indikationer på att SMR hade flera ledande personer med tvivelaktiga ändamål och kopplingar till det islamistiska partiet, Muslimska Brödraskapet. Sådana samarbeten rimmar minst sagt dåligt med debattörernas kristna ideal om ”kärlek till sin nästa” och ”att stå upp för de utsatta”.

Ardin och Dahlgren-Nyberg är också bekymrade över den ökning av antalet svenskar som vill se ett samhälle där kristna värden prioriteras. Varför? Jo, denna grupp kallar inte sig själva för troende kristna.

Debattörerna är av åsikten att dessa människor inte bör räknas som kristna eftersom de förespråkar en mer ansvarsfull flyktingmottagning än de som identifierar sig som troende, på samma vis som debattörerna själva.

Menar debattörerna att kristna som har en annan politisk uppfattning än de själva inte är välkomna in i en kristen gemenskap bortom politiken? Det är så en del upplever det i dag och det är oacceptabelt. Nej, låt i stället kristna föreningen i riksdagen tjäna som föredöme, där vi lägger politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och samlas kring det som enar i tron.

Att förminska andra människors tolkning av kristna värderingar för att de inte passar in i den egna politiserade tron är ett elitistiskt och trångsynt resonemang som snarare splittrar än enar.

Ardin och Dahlgren-Nyberg anklagar också andra för att sprida misstro mot judar och muslimer – samtidigt som de själva uppviglar till konflikt och delar in kristna i bättre och sämre fack beroende på personlig tro.

Debattörerna misslyckas med att hålla två tankar i huvudet samtidigt vilket leder till schism i stället för saklig debatt. Vi beklagar det.

Politiseringen av kyrkan har pågått en längre tid och så länge som inflytandet dominerats av Socialdemokratiska dogmer har det varit relativt tyst från etablissemangets sida.

Vi anser inte att Svenska kyrkan bör användas som ett politiskt slagträ, den ska i stället värna om gudstjänst, undervisning, mission och diakoni, utifrån kristen tro och tradition.

Med det sagt kommer vi inte att sitta tysta när S-föreningar som Tro och solidaritet, nu försöker lägga monopol på kristendomen samtidigt som de ägnat decennier åt att nedmontera Svenska kyrkans kristna identitet.

Att ikläda Svenska kyrkan rollen som vänsterliberal åsiktsmegafon såsom debattörerna förfäktar är en bidragande orsak till varför antalet utträden slagit rekord de senaste åren.

Socialdemokraterna är också medskyldiga till att ha urholkat kyrkans folkliga förankring i det svenska samhället – vilket resulterat i att kyrkan förlorar såväl medlemmar som kapital i rasande fart.

Sverigedemokraterna förespråkar en kyrka som enar snarare än splittrar. Vi ser därför positivt på att ett ökat antal svenskar prioriterar ett samhälle byggt på kristna värderingar.

Västvärlden, Norden och Sverige är samhällen byggda på uppsättningen av dessa värden. Det är därför av största vikt att slå vakt om det kristna arv och de därtill knutna värderingar och den sociala tillit som byggt våra samhällen, oavsett om man förespråkar öppna gränser eller en ansvarsfull migrationspolitik.


Aron Emilsson, talesperson i trossamfundsfrågor och ledamot av kyrkostyrelsen (SD)
Julia Kronlid, vice partiordförande och ersättare i kyrkostyrelsen (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE