Sänkta momsen – bra för jobben och integrationen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Visita om krogmomsen

Varför ska restaurangmat straffbeskattas med högre moms än annan mat som Elektrikerförbundet och Målareförbundet föreslår? Mat oavsett var den inhandlas ska ha samma moms.

Efter momssänkningen skapades det under åren 2012-2013 mer än 14000 nya jobb i restaurangsektorn enligt SCB:s statistik, i hela landet. 6000 av dessa gick till unga under 26 år och 6000 till utlandsfödda. Motsvarande tillväxt finns inte på övriga arbetsmarknaden.

Restaurangbranschens positiva utveckling har dessutom skett när ekonomin befunnit sig i en lågkonjunktur. 70 procent av tillväxten i omsättning och helårsarbeten under perioden sedan 2012 är en direkt följd av den sänkta momsen.

Målarförbundet och Elektrikerna använder i sin artikel gammal statistik och utelämnar viktiga fakta. Faktum är att deras förslag direkt hotar jobb, tillväxt och integration.

Alla är överens om att det första jobbet är en viktig för att integrationen i Sverige ska fungera. Vår näring och särskilt restaurangsektorn är en jobb- och integrationsmotor. Under 2014 skapade restaurangsektorn ytterligare 4000 nya jobb.

Visita ägnar sig inte åt att värdera jobb. Vi konstaterar att för att tillväxt ska kunna ske över hela landet behöver Sverige restaurang- och besöksnäringen. Med fördubblad moms kommer den viktiga jobb- och integrationsmotor som vår näring har blivit att tappa fart. Sverige är i behov av fler jobb och integrationsmotorer, inte färre som Målareförbundet och Elektrikerförbundet föreslår.

Eva Östling,

Vd, Visita

Publicerad: