Det krävs kunskap för bra politiska beslut

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristina Ljungros, RFSU.
Kristina Ljungros, RFSU.

DEBATT

SLUTREPLIK. Det är glädjande att Moderaterna är för en fördjupad kunskapsinhämtning kring frågor om sexualitet, en grund för att kunna fatta välgrundade politiska beslut.

Men att Moderaterna i samma andetag fortsätter att motsätta sig den planerade sexualvaneundersökningen blir en motsägelsefull retorik som inte gynnar sakfrågan.

Den undersökning som nu är planerad och som länge efterfrågats av professionerna kommer att vara en god grund för politiska förslag kring insatser som gör att fler människor, oavsett ålder, kön och funktionalitet, kommer att kunna njuta av sin kropp och sexualitet. RFSU ser gärna en ökad politisk debatt om sexualpolitik, men låt den handla om konkreta förslag på åtgärder.

Att det finns ett behov av fler sexualpolitiska debatter kan inte ha undgått någon som följt sommarens rapportering om sexuella övergrepp på festivaler, presidentvalskampanjen i USA och förslag om en begränsning i aborträtten, inskränkningar av hbt-personers rättigheter i Tanzania eller när vi nu ser hur Polen är på väg att totalförbjuda abort.

Så låt debatten fortsättningsvis handla om vilka politiska åtgärder som behövs, i såväl Sverige som internationellt, och inte kring beställningen av ett kunskapsunderlag, särskilt som även Moderaterna såväl historiskt som nu verkar se behovet av just ökad kunskap.

Kristina Ljungros, Förbundsordförande RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: