Du målar upp en vrångbild, Ingerö

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Kurt Junesjö om diskrimineringslagen

Kurt Junesjö.
Foto: PRIVAT
Kurt Junesjö.

REPLIK. Timbros Johan Ingerö kräver att diskrimineringslagstiftningen ändras eftersom den ger den diskriminerade alltför stora rättigheter. Han anför två ”avslutade rättsfall” av DO, en vägrad handskakning där arbetsgivaren påstås ha tvingats betala skadestånd och en elev i barnskötarutbildning som vägrats delta i utbildningen pga heltäckande slöja, så kallad niqab.

”Rättsfallen” är fel återgivna. Det första gällde beslut om bidrag vid praktik, som arbetsförmedlingen återkallade på grund av av vägran att ta i hand då detta inte var sakligt. Det andra drev DO inte vidare eftersom niqaben negativt kunde påverka det arbete eleven utbildades för, alltså barnskötare.

Europakonventionens artikel 9 tillförsäkrar alla religionsfrihet. Den inre kärnan i själva religionsfriheten är hård. Människors tro får inte påverka arbetsgivarens handlande.

Men om religionsutövningen påverkar andra människor handlande vägs rätten till religionsfrihet mot denna. Det gäller fallet med barnmorskan, just nu aktuellt i arbetsdomstolen, AD. Här är rättsläget klart.

Som barnmorska kan man inte vägra att utföra uppgifter som ingår i yrket pga sin tro. Det ingreppet i arbetsgivarens arbetsledningsrätt och den lagstiftade rätten till abort går för långt.

Toleransen mot avvikande beteende på grund av etnicitet är låg i Sverige. När nu Ingerö använder en vrångbild av rättsläget, är han ute på skumma vägar. Erfarenheten från AD:s praxis visar på behovet att stärka skyddet för våra nya svenskar mot diskriminering, inte att försvaga det.

Kurt Junesjö, fd förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: