Er klimatpolitik gör inte skillnad på riktigt

Moderaterna: Regeringen har engagemanget – men inte förmågan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna misstror inte regeringens och miljöminister Isabella Lövins genuina engagemang i klimatfrågan. Däremot dess förmåga att föra en klimatpolitik som är systematisk och gör skillnad på riktigt, skriver Louise Meijer.
Foto: TT
Moderaterna misstror inte regeringens och miljöminister Isabella Lövins genuina engagemang i klimatfrågan. Däremot dess förmåga att föra en klimatpolitik som är systematisk och gör skillnad på riktigt, skriver Louise Meijer.

DEBATT. De svenska utsläppen minskar för långsamt. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har utsläppen minskat med knappt en procent per år och förra året med knappt två procent, enligt Naturvårdsverkets slutliga statistik som presenterades i torsdags.

Många människor är oroliga över klimatförändringarna. Denna oro ska vi politiker ta på allvar. Oron möts bäst genom effektiva förslag för sänkta utsläpp, inte genom symbolpolitik eller fin retorik.

Tyvärr har vi sett för mycket av det senare. Höga ambitioner är en förutsättning för att nå klimatmålen, men det räcker tyvärr inte. Det avgörande är att politiken leder till att målen faktiskt nås.

Miljöpartiets klimatfacit efter fem år i regeringen är inte särskilt bra. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde år 2014 har Sveriges utsläpp minskat med mindre än en procent per år. Förra året minskade utsläppen med knappt två procent.

Samtidigt måste utsläppen i Sverige minska med 5 till 8 procent per år för att nå riksdagens beslutade mål om att Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045.

När Moderaterna styrde Sverige så minskade utsläppen med nästan 20 procent, samtidigt som ekonomin växte med nästan tio procent.

Moderaterna misstror inte regeringens genuina engagemang i klimatfrågan. Däremot dess förmåga att föra en klimatpolitik som är systematisk och gör skillnad på riktigt.

Det är för mycket snack och för lite verkstad när det kommer till regeringens klimatpolitik. De satsningar som görs är dessutom missriktade och hårt kritiserade av flera expertmyndigheter.

Den dyraste klimatreformen, Klimatklivet, ger skattepengar till åtgärder som skulle ha genomförts ändå, utan subventioner, enligt bland annat Konjunkturinstitutet.

Moderaterna satsar totalt sett mer pengar än regeringen på klimatet.

Vi lägger 1,5 miljard kronor på att minska utsläppen i transportsektorn och industrin, vilka tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Vi satsar på en omfattande och snabb utbyggnad av teknikneutral laddinfrastruktur för både personbilar och lastbilar.

Vi föreslår också ett långsiktigt stöd till industrier som investerar i nya tekniker som minskar eller helt eliminerar utsläppen. För att elektrifiera stora delar av samhället krävs dessutom fortsatt tillgång till fossilfri el. Därför satsar vi också pengar på kärnkraftsforskning.

I motsats till detta väntas regeringens elektrifieringskommission inte ens få diskutera kärnkraftens roll i klimatomställningen. Regeringen har heller inte lagt någon möda vid att försöka stoppa stängningen av Ringhals 1 och 2.

I stället uppmuntras stängningen av kärnkraftsfientliga Miljöpartiet – trots att stängningen kan leda till åtta miljoner ton i utsläppsökningar fram till mitten av seklet, jämfört med om reaktorerna drivits vidare till år 2025.

Statens budget är begränsad. Inom alla andra politikområden är krav på resultat en självklarhet men inom klimatpolitiken kommer regeringen undan med fin retorik och höga ambitioner. Det är inte tillräckligt bra för en regering som säger sig vilja ta på sig ledartröjan globalt.

Dags för handling, lyder slogan för FN:s klimattoppmöte i Madrid. Det behövs även i Sverige. Vi behöver en klimatpolitik som är systematisk, resultatinriktad och leder till minskade utsläpp samtidigt som vi behåller ekonomisk tillväxt. Moderaterna har visat att det är möjligt, och vi vill visa det igen.


Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE