S måste stå upp mot antisemitismen i landet

Moderaterna: Det räcker inte med högtidstal

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna abdikerar från kampen mot antisemitism när det väl gäller. Det räcker inte att hålla högtidstal mot antisemitism, om man till vardags låter den passera, skriver Ulf Kristersson och Torbjörn Tegnhammar (M).
Foto: TT
Socialdemokraterna abdikerar från kampen mot antisemitism när det väl gäller. Det räcker inte att hålla högtidstal mot antisemitism, om man till vardags låter den passera, skriver Ulf Kristersson och Torbjörn Tegnhammar (M).

DEBATT. Sverige ska vara ett land som präglas av tillit och respekt för olikheter. Tyvärr hotas detta av intoleranta strömningar från främlingsfientliga organisationer. Men också av människor med bakgrund i delar av världen där vardagen präglas av intolerans och etniska konflikter. Detta hat är inte förenligt med de värderingar som ska prägla Sverige och utgör ett allt allvarligare hot mot människor även i Sveriges.

Flera av Sveriges minoriteter vittnar om en allt större utsatthet. Särskilt allvarlig är situationen för Malmös judar. För ett par årtionden sedan hade judiska församlingen flera tusen medlemmar. I dag har många judar valt att lämna Malmö på grund av en allt värre rasism. Församlingen bedömer att det om tio år kommer bo så få judar i Malmö att församlingen tvingas lägga ner.

Malmö har gått från att vara en självklar fristad för judar, till att bli den kanske otryggaste staden i Sverige att öppet visa sin judiska identitet.

Samhället måste nu agera kraftfullt innan det är för sent. De politiska partierna måste samla sig och vidta skarpa åtgärder mot alla former av rasism. Socialdemokraterna i Malmö vägrar trots vädjan från judiska församlingen och starka påtryckningar från Moderaterna att sluta upp i ett gemensamt fördömande av den växande antisemitismen i Malmö. Ansvaret för detta faller tungt på statsminister Stefan Löfven.

Socialdemokraterna abdikerar från kampen mot antisemitism när det väl gäller. Det räcker inte att hålla högtidstal mot antisemitism, om man till vardags låter den passera.

I Sverige ska alla kunna utöva sin religion utan att utsättas för hot och våld. Synagogor runt om i Sverige har de senaste åren tvingats till stora investeringar i fysiskt skydd och till och med beväpnade vakter, för att församlingsmedlemmarna ska kunna fira gudstjänst utan rädsla. Även muslimska församlingar utsätts för hot och skadegörelse. Statens viktigaste uppgift är att säkerställa att alla invånare kan leva sina liv i trygghet och frihet.

Varje år anmäls över 5 000 hatbrott i Sverige. Alldeles för få av dessa klaras upp. Sverige måste göra betydligt mer för att bättre kunna identifiera hatbrottsmotiv, men också ge polisen ökade resurser så att brotten kan utredas bättre och snabbare.

Moderaterna föreslår ett antal reformer för att bekämpa extremism och antisemitism:

  • För den som inte är svensk medborgare och döms för brott med hatbrottsmotiv ska det leda tillutvisning i fler fall.

  • Moderaterna vill kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. Den som organiserar sig för att med våld som metod skapa otrygghet för andra människor ska mötas av samhällets fulla kraft.

  • Moderaterna stödjer judiska församlingens i Malmö förslag att inom ramen för ett så kallat idéburet offentligt partnerskap genomföra en utbildningssatsning där alla grundskoleelever i Malmö får en fördjupad utbildning om förintelsen och antisemitism.

Tolerans och sammanhållning är två kärnvärden i det svenska samhället. Därför står Moderaterna bakom Malmös judar och alla andra som nu utsätts för antisemitism och andra former av extremism.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd i Malmö (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE