Kungsgatan ska vara öppen för biltrafiken

M: Trafikkaos verkar vara en del av minoritetsstyrets strategi

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sårbarheten i trafiknätet ökar för varje gata som stängs av och trafikinfarkter riskerar att bli vardag. Trafikkaoset är dock av allt att döma en del av minoritetsstyrets strategi, skriver Therez Almerfors, Hannes Beckman och  Fredrik Björkman (M) i Uppsala.
Foto: TT
Sårbarheten i trafiknätet ökar för varje gata som stängs av och trafikinfarkter riskerar att bli vardag. Trafikkaoset är dock av allt att döma en del av minoritetsstyrets strategi, skriver Therez Almerfors, Hannes Beckman och Fredrik Björkman (M) i Uppsala.

DEBATT

DEBATT. Denna vecka fattar Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i Gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om direktiven för att stänga Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för genomfartstrafik. Till detta säger Moderaterna nej.

Ärendet saknar analys av avstängningens konsekvenser och risken är betydande att förslaget leder till ytterligare kaos i Uppsalas trafikmiljö. Fokus borde ligga på Uppsalabornas tillgänglighet till innerstaden, god framkomlighet för nödvändig trafik och lösningar för framtidens klimatsmarta fordon.

Beslutet om avstängningen av Kungsgatan har smugits in i ett helt annat ärende. Ändrade regler för den miljözon som finns i Uppsalas innerstad medför att de mest nedsmutsande bussarna inte längre får trafikera Kungsgatan.

Region Uppsala har begärt dispens för ett antal av sina bussar till mitten av 2022. Denna dispens vill Uppsalas minoritetsstyre bevilja och det är så styret motiverar att Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan nu permanent och slutgiltigt riskerar att stängas för Uppsalas alla privatbilister.

Motiveringen blir dock tämligen genomskinlig eftersom avstängningen sedan tidigare är ett uttalat mål för Miljöpartiet.

Kungsgatan är en viktig pulsåder i Uppsalas trafikmiljö och behövs för att bevara ett aktivt liv i innerstaden. Givetvis är gatan inte avsedd för trafik med långväga målpunkter och tillgängliga alternativa rutter. Men som styrets förbud är utformat träffas även trafik med målpunkter i centrala staden.

En stängning av Kungsgatan riskerar att flytta betydande trafik till ågatorna och Väderkvarnsgatan men sannolikt även in i de trånga smågatorna i Fålhagen och runt Uppsala slott. Sårbarheten i trafiknätet ökar för varje gata som stängs av och trafikinfarkter riskerar att bli vardag. Trafikkaoset är dock av allt att döma en del av minoritetsstyrets strategi – ju svårare det är att ta sig fram desto färre försöker.

Så sent som i februari röstade styret exempelvis nej till våra förslag till kommunens trafik- och mobilitetsplan om att säkerställa ett väl fungerande trafiksystem med god framkomlighet för alla transportslag och till investeringar för att säkerställa att infrastrukturen klarar det ökade tryck som en växande stad och kommun föranleder.

För oss moderater är det utsläppen som är problemet – inte bilen. Äldre bussar har pekats ut som ett särskilt stort problem på Kungsgatan. Vi säger därför nej till såväl dispens för nedsmutsande tung trafik som till en avstängning av Kungsgatan.

Under Miljöpartiets ledning går partierna i minoritetsstyret helt emot miljölagstiftningens intentioner att minska utsläppen i känsliga områden genom att begränsa tung trafik i form av äldre fordon till förmån för nyare och renare fordon.

Teknikutvecklingen går fort och vi måste planera för framtidens klimatsmarta fordon. En genomtänkt och långsiktig plan för Uppsalas utveckling är viktig för att få stad och landsbygd att hålla ihop.

För många är bilen en förutsättning för att få vardagen att gå ihop med arbetsresor, skjuts av barn till och från fritidsaktiviteter, utflykter till naturen, resor för att besöka anhöriga i andra städer eller på landsbygden.

En plötslig och oanalyserad avstängning av Kungsgatan riskerar att leda till trafikkaos och minskad tillgänglighet till innerstaden och skulle därigenom även bidra till en utarmning av stadskärnan. Det är en utveckling helt i strid med den strategi för innerstaden som fastställdes 2016 och något vi moderater inte går med på.


Therez Almerfors, kommunalråd (M)
Hannes Beckman, gruppledare (M) i Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Fredrik Björkman, ledamot (M) i Gatu- och samhällsmiljönämnden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE