Svaret på krisen är inte att slopa värnskatten

Kristdemokraterna: Vi hade gjort annorlunda

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårdköerna växer. Skolan krisar. Polisen tvingas lägga ärenden på hög. Men den rödgröna regeringen och dess centerliberala stödpartier prioriterar de som har de allra högsta inkomsterna, samtidigt som välfärden får en spottstyver, skriver Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor (KD).
Foto: TT
Vårdköerna växer. Skolan krisar. Polisen tvingas lägga ärenden på hög. Men den rödgröna regeringen och dess centerliberala stödpartier prioriterar de som har de allra högsta inkomsterna, samtidigt som välfärden får en spottstyver, skriver Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor (KD).

DEBATT

DEBATT. De äldre kan värma sig med filtar, säger en ansvarig politiker i Aftonbladets granskning av kommuner i kris. Den dåliga ekonomin gör att man allvarligt övervägt att sänka värmen.  

Stora personalgrupper varnar för utvecklingen i välfärden. Katastrofala förhållanden, larmar anställda i omsorgen, i ett nödrop direkt riktat till statsminister Stefan Löfven. Drygt 122 000 patienter har stått längre i kön än vårdgarantins 90 dagar, i väntan på operation och specialistvård.

Den här hösten har rapporterna om en välfärd i kris kommit slag i slag. Regeringens svar? Att sänka skatten för de allra mest välbeställda.

Jo, det är sant. Höstbudgetens enskilt största reform i år är avskaffandet av den så kallade värnskatten. Sex miljarder kronor går därmed till den tjugondel av befolkningen som tjänar över 751 000 kronor om året, det vill säga mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig kommunalanställd.

Vårdköerna växer. Skolan krisar. Polisen tvingas lägga ärenden på hög. Men den rödgröna regeringen och dess centerliberala stödpartier prioriterar de som har de allra högsta inkomsterna, samtidigt som välfärden får en spottstyver av det reformutrymme på 25 miljarder som regeringen anser sig ha till sitt förfogande, och rättsväsendet får långt mindre än vad som är nödvändigt.

Politik handlar om prioriteringar. Kristdemokraterna hade gjort annorlunda. Vi presenterar vårt förslag till budget i detalj först i nästa vecka, men för att visa hur vi skulle välja att använda skattepengarna kan vi berätta i stora drag om några av våra satsningar på välfärd och trygghet.

Inom sjukvården gör vi utrymme för fler vårdplatser än regeringen. Förslag läggs fram för förlossningsvården. Man ska inte behöva föda barn i taxi. Och det behövs en särskild satsning på att stärka vården i glesbygd, så att dina möjligheter till god vård inte avgörs av var du bor.

I äldreomsorgen gör KD stora ansträngningar för bättre villkor och mer utbildning för personalen. En investering i både särskilt boende och trygghetsboenden blir ett viktigt steg mot att avhjälpa bristen på äldreboenden och ett led i att motverka den ensamhet som också orsakar ohälsa. Fram till 2026 behövs 32 000 nya äldreboendeplatser, enligt prognoserna. Ett måltidslyft ska garantera både näringsriktig och välsmakande mat.

Tryggheten på gator och torg ska återfås med fortsatta satsningar på polisen för att de ska kunna bli 10 000 fler. KD vill locka tillbaka pensionerade poliser med höjd lön. Domstolsväsendet ska byggas ut och domstolar etableras på fler platser i landet. Men det krävs förebyggande insatser också: vi vill stärka socialtjänsten och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

I skolan vill vi lägga mer pengar på lärare i svenska som andraspråk. Och vi vill ge mer specialpedagogiskt stöd än regeringen.

Räknar man ihop det, så kostar det ungefär 6,1 miljarder kronor. Precis vad regeringen tänker ge till höginkomsttagarna. I vår höstbudget skulle pengarna hamna där de behövs mest. Och då får de mest högavlönade vänta.

Kristdemokraterna är ett borgerligt parti, och verkligen inte motståndare till lägre skatt. Vi menar därtill att det är orimligt att begära att människor ska betala mer än hälften av lönen i skatt.

Så vi behöver sänka skatterna, men det behöver ske i rätt ordning.

Före värnskatten vill vi sänka skatten för breda grupper, så att det når fram till familjer, låginkomsttagare och pensionärer, men också låta marginalskattesänkningar komma fler till del så att drivkrafter till arbete och utbildning ökar.


Jakob Forssmed, vice partiledare och ekonomiskpolitisk talesperson
Ebba Busch Thor, partiledare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE