Sveket mot landets äldre är dubbelt

Debattörerna: Regeringen har övergett pensionärerna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt, skriver debattörerna.
Foto: Getty
Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Coronakrisen har medfört stora påfrestningar för landets äldre, och gör det fortfarande i allra högsta grad. Vi stannar hemma, håller avstånd och begränsar våra fysiska kontakter.

Många lider av oro för att bli smittade, av ensamhet och ohälsa samt av ovisshet i allmänhet. Hur länge ska detta pågå, vad gör isoleringen med vår psykiska hälsa och hur kan den lindras?

För oss i landets pensionärsorganisationer som tillsammans samlar 750 000 medlemmar har våren helt förändrat vår verksamhet. Vi har ställt in tiotusentals olika aktiviteter, vi uppmanar äldre att stanna hemma och begränsa sin vardag kraftigt.

Trots att vi vet att våra föreningsmöten och aktiviteter är mycket viktiga för äldres sociala välbefinnande. Våra föreningar gör vad de kan – skapar ringkedjor, digitala bokcirklar, promenader och hjälper till med köp på internet.

Under pandemin har statsministern, vice statsministern, socialministern, partiledare och andra politiker samt myndigheter tagit kontakt med oss för att be våra organisationer om att hjälpa till. Vi pensionärer tillhör en generation som har lärt oss att vara solidariska med andra och att ställa upp när det krisar, det är självklart för oss.

Vi har varit mycket tydliga gentemot politikerna att de kostar att ha fortsätta ha verksamheten igång, att hålla medlemmarnas låga uppe och uppmuntra dem att följa rekommendationerna. Men vi tappar miljoner i intäkter när annonsintäkter försvinner, medlemsresor, aktiviteter och lotteriförsäljning ligger nere. Det går inte att värva nya medlemmar när aktiviteter är inställda. Vi blöder ekonomiskt precis som många andra i dessa dagar.

Under tiden har hundratals miljarder delats ut i stödpaket för att rädda befintlig verksamhet inom näringsliv, kultursektorn och idrotten – riktiga och nödvändiga stöd. Vår vädjan har regeringen inte ens besvarat efter fyra månader.

Regeringen har samtidigt utan att prata med oss pensionärsorganisationer, avsatt 50 miljoner för att minska ensamheten bland äldre. Dessa pengar har riktats till 130 mottagare med pågående projekt. Projekt som planerades förra året då det inte fanns några begränsningar för att träffas fysiskt och utan någon eftertanke hur dessa pengar ska kunna användas när organisationernas ordinarie verksamhet inte fungerar.

Om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna menar allvar med att man vill stötta landets äldre i dessa tider så måste de göra det i samtal med oss som arbetar med målgruppen.

Regeringen har heller inte sammankallat sitt äldreforskningsråd eller visat något större intresse för pandemins olika effekter på äldregruppen, eller hur dessa skulle kunna lindras.

Sveket mot landets äldre är dubbelt. Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

Vi kräver nu att pensionärsorganisationerna får resurser för att upprätthålla den verksamhet som är den som är väl beprövad för att motverka äldres ensamhet.

Genom att förstärka det generella statsbidraget till pensionärsorganisationerna kommer regeringen att få största möjliga nytta av våra gemensamma skattemedel. Det kan vi lova.


Christina Tallberg, ordförande PRO
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF pensionärerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: