Lärare och läkare ska göra det de är bäst på

Jan Björklund: I dag ägnar de orimligt mycket tid åt andra arbetsuppgifter

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att låta proffsen vara proffs så behövs fler lärarassistenter och vårdbiträden som kan avlasta, skriver Jan Björklund.
Foto: Gorm Kallestad, Tomas Oneborg/TT
För att låta proffsen vara proffs så behövs fler lärarassistenter och vårdbiträden som kan avlasta, skriver Jan Björklund.

DEBATT. Den rödgröna regeringen gick till val på att höja skatterna för att fixa skolan och vården. Fyra år senare kan vi konstatera att skolresultaten är sämre och vårdköerna är längre, det enda löftet som Socialdemokraterna har hållit är att höja skatterna. Aldrig någonsin har så många elever slagits ut i den svenska skolan – 17,5 procent klarar inte behörigheten till gymnasiet.

Samtidigt läser vi återkommande om människor som förlorar hoppet om framtiden i väntan på en vård som tar alltför lång tid.

Skolan och vården är välfärdens kärna. Människor ska kunna lita på att deras barn får med sig den kunskap de behöver i skolan och på att samhället finns där när man blir sjuk.

Liberalerna har en reformagenda både för skolan och för vården. Mer fokus på kunskap och ordning och studiero i skolan. Inom vården behövs mer valfrihet och en ny kömiljard som kan hjälpa till att korta köerna.

Men det handlar också om att låta de som jobbar inom välfärden göra det som de är utbildade till. Lärare, sjuksköterskor och läkare ägnar i dag orimligt mycket tid åt andra uppgifter än det som de är utbildade till.

Lärare ska undervisa. Det måste inte vara lärare som är rastvakter på skolgården, matvakter i bespisningen, som är provvakter, som tar hand om kvarsittning, kopierar papper, registrerar frånvaro och jagar reda på skolkare. Allt detta måste göras, men inte av lärare. Därför vill vi liberaler anställa 18 000 lärarassistenter i skolan. Det skulle innebära att lärarkåren kan koncentrera sig på undervisning.

Inom vården blir behovet av att använda resurserna effektivare mer påtaglig med en åldrande och växande befolkning. Rekryteringsbehoven kommer vara stora och förstärks av pensionsavgångar. Men vårdbiträden, som utför enklare arbetsuppgifter inom vården, har i praktiken rationaliserats bort.

Socialdemokraterna och LO har drivit på för att göra jantelagen till norm och enklare arbetsuppgifter har lagts över på mer kvalificerad personal. Det har i praktiken inneburit att de med lång utbildning gör mer av de okvalificerade arbetsuppgifterna; sjuksköterskor utför städarbeten, bär matbrickor, fyller på materialförråden och ägnar sig alltmer åt basala omvårdnadsuppgifter.

För ett liberalt parti är det självklart att ta vara på människors kompetens på bästa sätt. Högutbildade ska göra det som de är utbildade till, allt annat är ett både samhällsekonomiskt och mänskligt slöseri.

Liberalerna föreslår därför att 12 000 vårdbiträden anställs inom hälso- och sjukvården för att avlasta sjuksköterskorna. Att renodla yrkesrollerna är ett sätt att höja statusen och göra yrket mer attraktivt. På det sättet är det också ett sätt att möta den stora bristen på sjuksköterskor och lärare.

I dag lönar det sig alltför dåligt i Sverige att utbilda sig. Löneskillnaderna är små och skatterna höga. Marginalskatterna slår hårt mot exempelvis specialistsjuksköterskor och förstelärare. Det vill vi liberaler ändra på. Det ska löna sig att utbilda sig och att ta ansvar – även inom kvinnodominerade sektorer som skola och vård.

Varje dag går hundratusentals män och kvinnor till jobb inom skolan och hälso- och sjukvården. De är motorn i svensk välfärd. Vårt jobb är att ge dem möjlighet att göra det som de är bäst på och som de är utbildade till.

För att låta proffsen vara proffs så behövs fler lärarassistenter och vårdbiträden som kan avlasta. Då kan sjuksköterskor, läkare och lärare göra det som de är utbildade till och bäst på.


Jan Björklund, partiledare (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE