Övervikt och fetma hos barn har ökat i Sverige

”Det är det viktigaste rådet”

Genrebild.
Genrebild.

Mer än var femte skolbarn i mellan- och högstadieåldern lever med övervikt eller fetma.

Barnläkaren Claude Marcus ger förklaring på varför – och vad du som förälder kan göra.

– Vi vet att det är en farlig sjukdom, säger han.

Under de tre senaste decennierna har andelen svenska 11–15 åringar som lever med fetma, även kallat obesitas, femdubblats. Mer än var femte skolbarn i mellan- och högstadieåldern lever med övervikt eller fetma. Det visar en sammanställning från Hjärt-lungfonden.

Varför lever fler barn i Sverige med övervikt och fetma?

– Det har sannolikt med livsstilsvanor att göra. Under de här åren har vi gått från att äta regelbundet till att kunna äta när som helst. Det finns livsmedelsbutiker och bensinmackar som är öppna dygnet runt, frysar med färdig mat och mikrovågsugnar. Dessutom kan vi beställa hem mat. Tillgängligheten gör att vi hela tiden småäter och det gör att vi tappar kontrollen över vårt ätande, hunger och mättnadskänslor, säger Claude Marcus, barnläkare, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.

Har hur barn rör sig någon betydelse?

– Det är viktigt att röra på sig. Men det är framför allt det vi får i oss som gör att vi utvecklar fetma, eller obesitas som vi helst säger i dag.

”Har mer effekter än vi trodde”

Han är ansvarig för en översiktsstudie, som stöds av Hjärt-lungfonden, om övervikt och fetma hos barn som har publicerats i Journal of Internal Medicine. I studien lyfts bland annat riskerna med fetma hos barn, att det kan öka risken för sjukdomar i framtiden, som diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdom, och förtida död.

– Vi vet att det är en farlig sjukdom. Obesitas redan före sex års ålder ökar risken för en mängd olika sjukdomar som cancer och autoimmuna sjukdomar som multipel skleros. Så obesitas i barndomen har fler farliga effekter än vad vi trodde. Tittar man på barn med obesitas så finns det inte ett organsystem som inte riskerar att bli drabbat.

I studien framgår det också att behandlingsmetoderna mot fetma och övervikt har förbättrats kraftigt under bara de senaste fem åren. Till exempel finns det i dag digitala stöd, familjestödprogram, läkemedel och kirurgi som kan hjälpa tonåringar med mycket allvarlig fetma.

– Så man kan säga att verktygslådan har blivit större och att den kommer att bli ännu större då vi vet att man provar nya och bättre läkemedel för barn och ungdomar. Vi hjälper barnen effektivt i dag och kommer att kunna göra det ännu mer effektivt i framtiden.

– Ju tidigare man minskar sin övervikt desto bättre långsiktiga positiva effekter får man, och riskerna kan till och med elimineras. Det är jätteviktigt att man behandlar så fort som möjligt och så tidigt som möjligt, och inte hoppas på att det ska växa bort.

Då ska du söka hjälp

Claude Marcus, barnläkare, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.
Claude Marcus, barnläkare, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.

Om ditt barn lider av övervikt eller fetma ska du kontakta vården.

– Det är en sjukdom och man har rätt att få hjälp av sjukvården för att kunna hantera det. Man ska inte ensam som förälder försöka att dra ned på intaget av mat utan det ska ske i samråd med sjukvården så att det blir rätt.

Även om du som förälder känner oro ska du kontakta vården.

– Det är lite samma sak som med andra sjukdomar, om ens barn lider av svår huvudvärk ska man kontakta sjukvården. Är du orolig för att ditt barn är på väg att utveckla en övervikt ska du inte tveka. Det är mycket bättre att få ett besked om ens oro stämmer eller inte, så man varken gör för mycket eller för lite som förälder.

Det kan vara känsligt att prata om vikt med sitt barn, då det kan leda till ätstörningar. Hur ska man tänka?

– Vi vet ju att många barn och även vuxna med fetma, blir kränkta, mobbade, känner sig mindre värda, vilket skapar en rädsla att tala om det här problemet. Men vår erfarenhet säger att det är bättre att man pratar om det med barnet, att det är bättre att sätta ord på det.

– Det blir mer obehagligt för barnet om det känner att ens förälder inte vågar tala om det, det kan göra att det känns mer skamfullt. Man måste skilja på sitt barn som man älskar och att det är ett tillstånd som man måste jobba med. Då kan det bli mycket lättare att hjälpa barnet och lättare för barnet att prata.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden, kommenterar studien i ett pressmeddelande.

– Den starka kopplingen mellan barnfetma och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder är välkänd i dag. Därför är det oroande att övervikt och obesitas ökar bland barn och unga. Det gör forskning på området angelägen. Men det är också tydligt att det måste finnas bättre förutsättningar för alla barn att leva hälsosamt, säger hon.

Så kan du som förälder göra för att undvika att ditt barn drabbas av övervikt och fetma (också kallad obestias), enligt Claude Marcus

  • Försök ha regelbundna måltider. Att varken hoppa över en måltid eller småäta.

– Att undvika småätande är kanske det viktigaste rådet men också svårast att genomföra.

  • Undvik att barnet äter söta, energitäta mellanmål.
  • Försök att tänka på att godis, glass och läsk är en liten guldkant på tillvaron, men inget som barn bör äta i vardagen.

– Vi vuxna vet ju att det är så vi måste hantera saker som vi tycker är en guldkant på tillvaron, som alkohol. Det är samma sätt vi måste tänka kring barn.

  • Undvik söta drycker i vardagen. Läsk är en direkt oroande riskfaktor för att utveckla fetma.

– Har man ett barn som är i riskzonen att utveckla övervikt och fetma så ge lightläsk i stället för sockersötad läsk.

  • Regelbunden fysisk aktivitet är bra. Om man springer, idrottar eller leker så är det svårt att äta samtidigt. Det minskar på så sätt intaget av mat.
Publisert:

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.