Så vet du att ditt barn är en ”high need baby”

Vad finns det för risker i vuxenlivet för en så kallad ”high need baby”? Och varför är det problematiskt att använda det populära begreppet för att beskriva sitt barn? Psykologiprofessorn Anders Broberg, reder ut.

12 karaktärsdrag: Så är en high need baby Kan utveckla olika typer av problematik – här är riskerna Då behöver ditt barn hjälp

MER OM FAMILY