Därför kommer flickor in i puberteten tidigare

Barn, främst flickor, kommer allt tidigare i puberteten i dag än för 30 år sedan. I vissa fall krävs en utredning, enligt Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi.

8 tecken på puberteten – det är oftast det första
Då ska ni söka vård – olika åldrar
Så bör du som förälder bemöta barnet