Så är det att växa upp med en psykopat till förälder

Utåt sett är de som vilka föräldrar som helst. Men för deras barn kan livet vara en mardröm. Barn som växer upp med en psykopatförälder kan få en tuff start.

Kan psykopaten älska sina barn? Psykiatern svarar
Så är psykopaten som förälder
Riskerna barnen löper
20 kännetecken på psykopati